EN SK
Návrat späť

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV 2013

Teória a prax však často bývajú rozdielne. Pozrime sa na to, s čím všetkým projektoví manažéri v praxi zápasia.

Teoretické východiská projektového manažmentu hovoria jasnou rečou. Prostredníctvom projektov sa dá oveľa efektívnejšie skoordinovať práca ľudí, čas, peniaze, procesy a všetky  okolnosti, ktoré do projektu môžu vstúpiť. Výsledkom je potom presne to, čo očakáva každá firma – úspora času, úspora peňazí, vyššia kvalita, konkurenčná výhoda, lepšie prerozdelenie  kompetencií, sprehľadnenie dokumentácie.

25.4.2013 sa na pôde Fakluty Managementu UK uskutočnila konferencia, kde sa stretli projektoví manažéri s cieľom výmeny praktických skúseností a získania inšpirácií
oblasti riadenia projektov. Nosnou témou boli PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV.

PROJEKT OPTIMALIZÁCIE PROCESOV VO VÝROBE
Pri implementácii projektového manažmentu bolo potrebné uvedomiť si možné nástrahy. Tou  prvou bol podľa Radovana Martišoviča rozdiel medzi projektovým riadením a líniovým riadením – projektový manažér je nadriadený vedúcim jednotlivých oddelení. Ďalšou možnou nástrahou bolo
tiež precenenie, resp. podcenenie schopností, čo mohlo mať konečný dopad na celkový čas,  rozpočet, definíciu cieľov a hlavne necieľov.KEĎ IDE O PROJEKT S CITLIVÝMI INFORMÁCIAMI
Erika Slivová zo spoločnosti ANASOFT APR sa s takýmto „citlivým“ projektom v praxi stretla. Na konferencii BPUG Slovensko zhrnula rady, ktorých sa pri podobných projektoch oplatí držať:
1. Identifikujte projekty s citlivými informáciami (spätne, na začiatku).
2. Urobte si prehľad zmlúv (sankcie, záväzky).
3. Určite pravidlá a zodpovednosti.
4. Komunikujte pravidlá tímu (minimálne povinnosť na Kick-off).
5. Aktualizujte projektové riziká a ich riadenie.

STRATEGICKÉ ZMENY A INOVÁCIE POMOCOU PROJEKTOV
Tomáš Bel z EXIsport tiež využil pri strategických zmenách projektový manažment. Hneď na  začiatku sa ale stretol s niekoľkými závažnými problémami, ktoré súviseli s firemnou kultúrou, metodikou, motiváciou ľudí, zmenou myslenia, technologickou platformou. Zamestnanci spoločnosti nevedeli, čo si vôbec majú pod pojmom projekt predstaviť, preto bolo nutné pripraviť pre nich školenie zamerané na projektové myslenie. Prekonanie prekážok úspešne doviedlo spoločnosť do cieľa. Tomáš Bel zhrnul kroky, ktoré musel podniknúť, do dynamicého modela:
1. Stratégia BSC (Balanced Scorecard), strategická mapa a určenie cieľov
2. Inovatívne projekty – hľadanie hodnoty.
3. Implementácia hodnoty do firmy.
4. Operatívne riadenie cieľov/hodnôt a meranie KPIs.
5. Feedback z trhu a od zákazníkov. Zmeny prostredia.
6. Potreba meniť stratégiu a inovácie.

KAŽDÉ ZLYHANIE JE KROKOM K ÚSPECHU
Každý projekt je iný a má svoje vlastné špecifiká. Je preto potrebné už v úvodnej fáze rozpoznať v čo najväčšej možnej miere riziká a nástrahy, ktoré na nás čakajú. Dôležitá je prevencia – pripravenosť na akúkoľvek možnú situáciu. Sú dva spôsoby, ako môžeme byť pri projektovom riadení ostražitejší. Tým prvým je zdieľanie skúseností s inými a tým druhým je samotná prax a získavanie vlastných skúseností.

Pre BPUG SLOVENSKO Jana Balážová
Zdroj: Časopis Zisk, č. 6/2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: