EN SK
Návrat späť

Prečo riešiť ochranu osobných údajov projektovo?

Ochrana osobných údajov. Tieto slová rezonujú majiteľom a manažérom firiem v ušiach dnes oveľa viacej ako doteraz. Vyplýva to z aktuálnej situácie, ktorú prináša realita zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 428/2002 Z. z. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013 a spolu s novými vyhláškami a metodickými usmerneniami by mal priniesť do manipulácie s osobnými údajmi a do ich ochrany jasné zodpovednosti a požiadavky.
 

Prečo ochranu osobných údajov riešiť projektovo?

  • Ochrana osobných údajov sa týka veľkého počtu zamestnancov.
  • Projekt ochrany osobných údajov je komplexná problematika celej firmy.
  • Ide o náročný a dynamický projekt.
  • Zákon prináša nový pohľad na ochranu osobných údajov a jeho dosah je širší ako doteraz.
  • Existujú jasne stanovené termíny a zodpovednosti vo firme.
  • Vyššia prehľadnosť v procese implementácie.
  • Vyššia dôslednosť a systematická schopnosť dodržiavania povinností.
BPUG  za spolupráce s časopisom ZISK radí, ako zostaviť projektový plán na zosúladenie požiadaviek zákona:
http://www.manazerskecentrum.sk/clanok-blogu/preco-riesit-ochranu-osobnych-udajov-projektovo-2.htm

Blogujeme na:
http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/preco-riesit-ochranu-osobnych-udajov-projektovo.htm
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: