EN SK
Návrat späť

NÁSTROJE PRE PODPORU PROJEKTOVÉHO RIADENIA

23.7.2013 - BPUG Slovensko
Dosiahnutie cieľa stojí na prehľadnosti 

Niet pochýb o tom, že v súčasnosti už mnoho spoločností využíva projektové riadenie. Dôvody sú jasné. Formou projektu dokážu firmy úspešnejšie realizovať svoje zámery a strategické ciele. A na to, aby sa im to čo najefektívnejšie podarilo, je nutné mať presný prehľad o tom, aké sú k dispozícii zdroje, kapitál, dáta a celý cyklus projektu podrobne zaznamenať. Pozornosti by nemal uniknúť ani najmenší detail. Tie totiž veľakrát rozhodujú o celkovom výsledku. 

Kedy siahnuť po softvérovej podpore?

V prípade, že spoločnosti pracujú na pár projektoch, nie je až také zložité udržať nad nimi, a najmä nad realizovanými investíciami, kontrolu. Dá sa to vyriešiť pomocou viacerých prehľadných tabuliek. Ak však paralelne prebieha viacero projektov, programov či portfólií, vzniká vysoká potreba nástrojov na podporu projektového riadenia. Práve z tohto dôvodu sú čoraz častejšie aplikované softvérové podpory. Medzi najpoužívanejšími aplikáciami vedie MS Project a MS Project Server (EPM). Ďalšie známe sú CA Clarity PPM, HP PPM, PlanView a iné.

Na pracovnom stretnutí BPUG Slovensko (združenie projektových manažérov – www.bpug.sk ) prezentovali 4 spoločnosti ich nástroje na podporu riadenia projektov, ktoré som menovala vyššie. Zástupcovia spoločností MICROSOFT Slovensko (AutoCont), CA Technologies Slovensko, HP Slovensko a PosAm priblížili ich konkrétne skúsenosti a prípadové štúdie s týmito nástrojmi, aby si tak zúčastnení mohli urobiť obraz o tom, v čom sa ich softvéry líšia, v čom sú ich pridané hodnoty i úskalia. 

Silné stránky aplikácií

Globálne môžeme povedať, že výhodou softvérových aplikácií ako takých je to, že pokrývajú rôzne procesné oblasti, začínajúc plánovaním aktivít, času, zdrojov, financií, všetkých dostupných informácií, a celkové zefektívnenie projektovej komunikácie. Veľkým benefitom je prioritizácia aktivít a tiež rozhodovanie o dôležitosti realizovaných investícií.

Zhrňme si teda hlavné prínosy systémovej podpory: 

- efektívne plánovanie a kontrola projektov
- štandardizácia postupov
- zjednodušenie komunikácie
- podpora zavedenia metodiky do praxe
- dostupnosť aktuálnych informácií v prehľadnej forme.

Nástroje poskytujú možnosť projekty či portfólia nie len naplánovať, ale aj priebežne sledovať a vyhodnocovať v akejkoľvek fáze. Čo sa týka ľudských zdrojov, dokážete ustriehnuť, kto je kedy k dispozícii na vykonanie určitej aktivity. Celkovo sa tak zlepšuje a zefektívňuje projektová komunikácia, všetky potrebné informácie sú dostupné a transparentné. 

Ktorý nástroj je najlepší?

Čo sa týka rozdielov medzi jednotlivými aplikáciami, nedá sa na základe nich konštatovať, že jeden je lepší od ďalších. Potrebné je vyskúšať a potom zhodnotiť. 

Svetlana Zakharenkova, Technology Consultant, zo spoločnosti HP tvrdí, že HP PPM kladie veľký dôraz na demand management, workflow, jednoduché nastavenie a mnoho integrácií.

Zdeno Jašek , riaditeľ projektovej kancelárie ,z PosAMu zase vyzdvihuje na PlanView možnosť konfigurácie životného cyklu, a to nie len pre projekt, ale i pre finančný plán. 

Pridanou hodnotou aplikácie od Microsoft – MS Project Server (EPM) je podľa slov Vlastimila Poláčka, EPM Unit Managera v spoločnosti AutoCont CZ , fakt, že jeho prostredie je známe z Office a jeho ovládanie je prispôsobené tak, aby bolo pre užívateľa úplne prirodzené. Možná je i konfigurovateľnosť na úrovni životného cyklu. 

Petr Behavka, Business Lead/Eastern & Africa, prezentujúci produkt spoločnosti CA Technologie, upriamuje pozornosť na dosiahnutie vysokej úrovne transparentnosti pomocou aplikácie. Okrem toho CA Clarity PPM pomáha organizáciám lepšie plánovať a reagovať na zmeny, lepšie spravovať projekty a efektívnejšie tak poskytovať služby svojim zákazníkom. 

Zo spomenutého je jasné, že všetky nástroje majú svoje výhody, no nájdu sa i nevýhody. Dôležité je mať na pamäti, že ak sa rozhodujete pre nejakú aplikáciu, je potrebné ujasniť si cieľ, zvážiť, koľko financií je k dispozícii a najmä, či máme vôbec v organizácii toľko rozbehnutých, resp. naplánovaných projektov alebo portfólií. 

Ak už sme sa rozhodli systém implementovať je len na nás, či projektové riadenie bude úspešné. Aplikáciu softvérovej podpory si nemožno zamieňať s efektívnym riadením projektu. Ako hovorí Vlastimil Poláček zo spoločnosti AutoCont: „Systém sa správa ako hrnčiarska hlina. Je na nás, čo z tej kvalitnej hliny vznikne.“. 

Jana Balážová pre BPUG SLOVENSKO
Posledná úprava 23.7.2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: