EN SK
Návrat späť

Líderstvo v projektovom manažmente

23.7.2013 - BPUG Slovensko

Aby sme našli odpoveď na tieto otázky, musíme si najskôr definovať pojem projektové riadenie. V projektovom riadení sa kombinuje umenie i veda ako riadiť relatívne krátkodobé projekty s obvykle konkrétnym rozpočtom a špecifickými kritériami jeho realizácie. Využitie projektového riadenia v podstate nemá obmedzenia a dôvody, prečo sa dostáva do popredia sú jednoznačné – rozvoj technológií, globalizácia a s ňou spojená globálna konkurencia, dynamické zmeny.

Slová projekt a projektový manažér sa čoraz častejšie vyskytujú v slovníku mnohých spoločností. Prečo to tak je? Je to potreba? Luxus? Módna vlna?

Aby sme našli odpoveď na tieto otázky, musíme si najskôr definovať pojem projektové riadenie. V projektovom riadení sa kombinuje umenie i veda ako riadiť relatívne krátkodobé projekty s obvykle konkrétnym rozpočtom a špecifickými kritériami jeho realizácie. Využitie projektového riadenia v podstate nemá obmedzenia a dôvody, prečo sa dostáva do popredia sú jednoznačné – rozvoj technológií, globalizácia a s ňou spojená globálna konkurencia, dynamické zmeny. 

Inšpirujúca hlava projektu

Keď sa povie projektový manažér, čo všetko si pod touto pozíciou vizualizujete? Sú to roky skúseností? Certifikáty a kvalifikácie? Špecializácia na technológie projektu? Vysoká úroveň organizačných schopností a odolná osobnosť?

Kľúčovou požiadavkou na projektového manažéra je byť správnym lídrom. Prečo líder? Podľa prezidenta BPUG Slovensko, Petra Balca, líder dosahuje ciele prostredníctvom ľudí, za ktorých zodpovedá a s ktorými spolupracuje. Projektový manažér je staviteľ tímu, ktorý musí mať nutne v oblasti medziľudských vzťahov veľké znalosti, okrem toho musí vedieť motivovať, inšpirovať a viesť tím. 

Najlepším príkladom, ako pochopiť opodstatnenosť roly lídra na projekte, je predstaviť si život. Ing. Roman Krajčír, Managing Director Promifinance tvrdí, že život každého z nás je osobitným a špecifickým projektom, ktorý by mal byť správne riadený. Cieľ cieľov je pritom spokojnosť v živote. Líderstvo tak začína od seba a projektový manažment sa stáva vhodným nástrojom osobnostného rozvoja. 

Pre Zdenka Bohmera, TS Country managera SVK pre spoločnosť HP Slovensko, znamená líderstvo schopnosť robiť efektívne rozhodnutia, vidieť príležitosti, chopiť sa ich, byť inšpirovaný a zároveň inšpirovať a zapájať tak tímy do hľadaní riešení pre zákazníkov.

Úspešné manažovanie projektov

Jedným z riešení ako pristupovať k projektovému riadeniu a vedeniu tímu, je aplikovať koučing. Lektor a projektový manažér 2BCognitus, Jozef Suchoža, vidí spoločný znak, ktorý zdieľa koučing s projektovým manažmentom. Je ním práca s očakávanými, resp. budúcimi výstupmi. Projektový manažér dokáže formou koučingu uvoľniť potenciál svojho tímu, priviesť ho k prebratiu zodpovednosti a podnietiť ho k vlastnému riešeniu akejkoľvek situácie.
Tento spôsob dokážu využívať zrelí a skúsení lídri schopní aktívne počúvať a potlačiť direktívny spôsob riadenia.

Aj nevydarený projekt môže byť inšpiráciou

Projektový manažment nie je len o úspechoch, ziskoch a sláve projektového tímu. Bez chýb a nesprávnych krokov to nejde (aspoň zozačiatku nie). Pozrime sa na najčastejšie príčiny zlyhaní projektov. Sú to: 

 • nesprávne definovaný rozsah práce
 • nedefinované kritériá výsledného projektového úspechu a očakávaní
 • nedostatok komunikácie
 • nesprávne plánovanie
 • nedostatok kvalifikovaných zdrojov
 • nerealistický čas, rozpočet a rozsah
 • chýbajúci senior management a risk management.

Podľa viceprezidenta BPUG Slovensko, Petra Minárika, nie sú ľudia na Slovensku zvyknutí otvorene hovoriť o chybách. No práve to, čo nefunguje, môže byť, na druhej strane, veľmi inšpirujúce. 

Nové trendy v projektovom manažmente

Vývoj a neustále zmeny v spoločnosti nútia projektový manažment, aby išiel s dobou a prispôsoboval sa. Globalizácia, kríza, tlaky na náklady a na čas, ekológia a mobilita pracovníkov. To všetko sú faktory, ktoré sa podpísali na vzniku charakterovo nového typu projektového tímu. Stále častejšie sa najmä v medzinárodných spoločnostiach môžeme stretávať s virtuálnymi tímami. 

Vlastimil Poláček zo spoločnosti MICROSOFT definuje virtuálny tím ako geograficky rozptýlený tím reálnych ľudí s reálnymi cieľmi, ktorí pracujú naprieč organizáciám, nezávisle na čase a priestore, využívajúci k svojmu pripojeniu moderné technológie. Výstupy takéhoto tímu sú reálne.

Fungovanie virtuálnych tímov mnohí oceňujú. Ich prínosy sú mnohé:

 • možnosť získať špičkových odborníkov nezávisle na lokalite

 • väčšia flexibilita, spokojnosť pracovníkov, rýchly profesionálny rast

 • zníženie nákladov a úspora času na cestovanie

 • zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie

Každé za má i svoje proti, a preto sa nájdu aj kritické ohlasy a to z nasledovných dôvodov:

 • náročná organizácia spolupráce

 • motivácia a kontrola výkonu pracovníkov

 • nedostatok spoločného kontaktu – riziko nízkej dôvery a súdržnosti

 • chýbajúca osobná komunikácia.

Nechajte sa inšpirovať

Projektové riadenie nie je v súčasnosti určite žiadnym luxusom a ani módnym výstrelkom. Jeho význam stúpa rovnako ako stúpajú nároky kladené na firmy. Jediným riešením, ako na trhu nezostať priemerným, je pracovať na sebe a snažiť sa byť stále lepším lídrom. Je dôležité byť nie len učiteľom, ale aj žiakom a mať oči stále otvorené.
BPUG Slovensko (Best Practise User Group) je možnosťou, ako sa poučiť z chýb iných, je príležitosťou, ako sa naučiť otvorene o svojich omyloch hovoriť a je miestom, kde je možné obklopiť sa podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. BPUG podporuje projektových manažérov a zvyšuje ich odbornosť.

Jana Balážová

Posledná úprava 21.8.2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: