EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

LETNÁ ŠKOLA: EKONOMIKA V KRUHU

30.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Letná škola: Ekonomika v kruhu (10. - 14. 8. 2020) 
 
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 3E inštitút a platforma Circular Slovakia sú tri organizácie, ktoré sa spojili v príprave spoločného vzdelávacieho projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“. Cieľom tohto podujatia je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave. 
 
Projekt letnej školy „Ekonomika v kruhu“ má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote. 
 
Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy: 

Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov, 
Odevný priemysel – móda s posolstvom, 
Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom, 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie, 
Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,   
Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu. 
 
Súčasťou projektu budú tematické podujatia, a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity. 

Pre koho:         Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škol
 
Kedy:               10 - 14.08.2020
 
Strava:             3x denne vegetariánska strava
 
Cena:               60 eur

Projektová koordinátorka:

doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.,
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum,
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Kontakt: Veronika.Gezik@fm.uniba.sk

Registrácia


WEBbinár: Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

9.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Registrácia
 

Konferencia BPUG™ SLOVENSKO 2020

27.5.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!                  


 

P O Z V Á N K A
 
 


Vážená pani, vážený pán,
 
Dňa 5.6.2020 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Asociáciou doktorandov Slovenska, usporiada v poradí deviatu konferenciu pod názvom
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
SMART „D I S R U P C I A“
 
Podujatie sa uskutoční  tento rok z dôvodu známych udalostí formou virtuálnej online konferencie.
Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 9. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk , kde nájdete všetky informácie o podujatí.
Každý registrovaný účastník, obdrží prístup do virtuálnej online konferencie od organizátorov prostredníctvom e mailu 24 hodín pred začatím podujatia.
 
Program podujatia
Registrácia
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
Peter Balco, PM podujatia

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ SMART „D I S R U P C I A“

4.5.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 
Výzva na predkladanie príspevkov
 
Vážení členovia, sympatizanti BPUG™ SLOVENSKO,
 
dňa 5. 6. 2020 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Centrom pre rozvoj manažmentu a aplikovaného výskumu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí desiatu konferenciu pod názvom:
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
SMART „D I S R U P C I A“
 
Zámerom podujatia, formou prednášok a panelových diskusií je zdieľanie praktických skúseností a názorov na aktuálne témy týkajúce sa :
 
S-M-A-R-T pre mestá a obce, riešenia pre služby, priemysel a vzdelávanie
 
Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše praktické skúsenosti na uvedenú tému, zašlite svoje anotácie na adresu peter.balco@bpug.sk do 13. 5. 2020.
Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno autorov, meno prezentujúceho a krátku anotáciu, cca 30 slov v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny.
Predkladané návrhy budú posúdené podľa tematického zamerania tak, aby bol naplnený obsah konferencie ako aj pestrosť príspevkov. O ich formálnom schválení budú autori informovaní. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na cca 20 minút. Kompletné príspevky (ppt, pptx konvertované do PDF súboru) musia byť odovzdané do 3. 6. 2019.
 
Tohtoročná konferencia reflektuje na situáciu v spoločnosti, a teda konferenčné príspevky budú prezentované prostredníctvom virtuálnych nástrojov.
Autori nebudú honorovaní  a súhlasia  so zverejnením prezentácie na www.bpug.sk a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.
 
S pozdravom,
 
Peter Balco, PM podujatia

V i r t u á l n a r e a l i t a v p r a x i

20.4.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Vážená pani, vážený pán,

 

To čo bolo ešte nedávno doménou počítačových hier, respektíve drahých trenažérov sa dnes postupne dostáva do bežnej praxe. Poďte sa pozrieť aké je využitie virtuálnej realita v praxi a aká je jej budúcnosť. Dňa  20.  apríla  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaného výskumu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú pracovný seminár pod názvom:

 

V i r t u á l n a   r e a l i t a   v   p r a x i
 

 

Podujatie sa uskutoční prostredníctvom virtuálneho prístupu. Cieľom podujatia je priblížiť možnosti nasadenia virtuálnej reality v praxi. 

Program podujatia:

17:00 - 17:10   Otvorenie podujatia

17:10 - 17:50  Vladimír Broniš,  Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava:

Nasadenie virtuálnej reality v priemysle  a vo vzdelávaní

17:50 - 18:30  Mário Šotter, Dominik Demeter; Novitech a.s., Košice:

Praktická ukážka využitia AR/VR v priemysle, prepojenie ponúkaného riešenia s Cloudovým hosťovaním, riešenie I3D

18:30 - 19:30    Diskusia

 

Registrácia:  nevyžaduje sa

 

Poďakovanie: Ďakujeme sponzorom a podporovateľom BPUG™ SLOVENSKO za možnosť usporiadať tento seminár.

 

Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohoto podujatia. Na podujatí budeme natáčať prezentáciu.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Peter Balco,

Projektový manažér podujatia

 


BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Bronzoví partneri:

InterAlia
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
EDU Trainings

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: