EN SK
Návrat späť

Kontakty na BPUG Slovensko

Chcete vedieť základné charakteristiky členského v BPUG SLOVENSKO?
Klikni na linku

 


Administratívne informácie

Nezisková organizácia BPUG Slovensko bola zaregistovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 9.9.2010 
Následne bolo pre BPUG Slovensko pridelené na Štatistickom úrade IČO: 42180856
Register občianských združení

Poštová adresa

Družstevná 24 
Svätý Jur
PSČ 900 21

Bankové spojenie

Tatrabanka, číslo účtu: 2921843984 / 1100
v  prípade  platby, požiadajte VP pre financie o Variabilný Symbol(VS)

Elektronické kanály

Website: www.bpug.sk
Kontaktný e-mail: peter.balco

Redaktori

Juraj Vojtek, viceprezident pre interné záležitosti, zameranie: interné informácie pre členov - kontakt


alebo použite pre  akékoľvek pripomienky náš alias
 

Ostatné kontakty na jednotlivých členov výboru BPUG Slovensko nájdete v samostatnej
sekcii Orgány združenia.
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: