EN SK
Návrat späť

Best Practice User GroupTM Slovensko – stručná história

23.7.2013 - BPUG Slovensko
Združenie profesionálov BPUG® vzniklo za účelom podpory medzinárodných správnych a najlepších manažérskych nástrojov už pred 15 rokmi a záujemcovia zo Slovenska sa rozhodli v roku 2010 pripojiť k tejto rodine profesionálov. Na nasledujúcich riadkoch sú prezentované stručné kapitoly z dejín jednotlivých profesných združení a relevantných metodík „best practice“.

1969

Vzniká prvé profesné združenie projektových manažérov na svete – Project Management Institute (PMI) v USA

1989

V rámci používania metodiky PROMPT (predchodca PRINCE) prvýkrát vzniká neformálna skupina používateľov projektového riadenia z oblasti verejného sektora.
Rada pre PRINCE zakladá PRINCE User Group (PUG) s výzvou pre zapojenie profesionálov zo súkromného sektora.

1993

Oficiálny inštitucionálny vznik organizácie PRINCE User Group Ltd.

1995

Metodika PRINCE je významne upravená a OGC ju vydáva pod označením PRINCE2
PUG vytvára profesionálne štruktúry a manažérsku pozíciu ‘Business and Technical Manager’.

1995

Premenovanie skupiny PU na Best Practice User Group Ltd (BPUG®) s rozšírením pôsobenia aj na ostatné metodiky (produkty) OGC PPM – MSP, M_o_R, P3O a pod.
Do vedenia BPUG® sú prizvaní zástupcovia OGC, APM Group Ltd a TSO Ltd.

2008

Založenie pracovnej skupiny PRINCE2 v rámci Slovenskej spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR) na Slovensku

2009

OGC publikuje novú verziu best practice PRINCE2 pod označením verzia 2009
Na Slovensku je prvýkrát organizovaná odborná konferencia PRINCE2 Slovensko

2010

OGC prvýkrát publikuje best practice MOP „Management of portfolio“
Dňa 28.9.2010 vzniká profesné združenie ‘Best Practice User Group Slovensko‘
Dňa 4.11.2010 OGC prvýkrát publikuje best practice MOV „Management of value“
Posledná úprava 23.7.2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: