EN SK
Návrat späť

Ako je to s projektovým manažmentom na Slovensku

Ako je to s projektovým  manažmentom na Slovensku

Aj keď je „projektový manažment“ známy výraz pre slovenského zamestnanca alebo podnikateľa, mnohokrát sa pod týmto termínom rozumejú iné, úplne odlišné veci.
 
Hovoríme o tom istom?
V stavebníctve sa pod termínom projektová dokumentácia rozumie technička dokumentácia stavby a tak je tomu aj v slovenskej legislatíve a STN. Typickými príkladmi stavebných
projektov, s ktorými sa bežne stretne väčšina ľudí, sú napr. inštalácia vstavanej skrine, rekonštrukcia kúpeľne. Na druhej strane však výmena vodovodnej batérie už projektom nie
je. V iných častiach sveta je projektová dokumentácia (angl. Project Documentation) chápaná ako riadiaca dokumentácia a nemá s produktom dodania nič spoločne. Je to jednoducho pracovne prostriedok riadenia pre projektového manažéra. V štátnej
správe a samospráve sa pod projektom rozumie okrem stavby aj Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), ktorý sa podáva pri fondoch EU, resp. niektorých krajín pridružených k EU (Nórsko).
Osobne som zažil zaujímavú situáciu. Zúčastnil som sa verejného pracovného
stretnutia v klube na 4. Poschodí v dome Dunaj na námestí SNP v Bratislave. Bola tam dvojica sympatických dám, ktorá organizovala stretnutie, kde sa účastníci trénovali
v tvorivom písaní. Inač veľmi zaujímavý nápad, ako získať skúsenosti, lebo organizátorky si chceli založiť školu tvorivého pišania. Tak som sa ich opýtal, ako tréning prebieha a čo treba robiť. Odpoveď bola: „Ak mate
nejaký projekt, pomôžeme vám ho spracovať, aby ste videli, ako sa to robí a potom ho môžete publikovať.“ Asi tušíte, čo je v pozadí tejto komunikácie. Pod pojmom projekt sa tu rozumie spracovanie nejakej témy a jej publikovanie.
 
Nuž, niekedy je veru diskusia
a komunikácia pri riadení projektov
na Slovensku trochu zamotaná.
 
Projektový manažment je prostriedok na vykonanie výrazných zmien
 
Projektový manažment ma veľmi silný vplyv na dosiahnutie cieľov. V dnešnej
dobe ho môžeme považovať aj za „olej“ v súkolesí. Všetci si uvedomujeme, v akom stave sú finančne zdroje. Situácia sa pravdepodobne nezmení,lebo sa už nebude dať požičiavať verejne
financie v takej miere, ako to bolo v nedávnej minulosti. Jednoducho povedané, peniaze budú, ale bude potrebné veľmi efektívne s nimi pracovať. Projektový manažment je prostriedok, ktorý to môže výrazné uľahčiť. Ale kde začať? Jednoznačne v školstve, a nielen na vysokých školách a univerzitách. Stredne školy a odborne školy by mali na zodpovedajúcom stupni zložitosti takisto vzdelávať v projektovom riadení.
 
Aké sú základné vlastnosti projektového manažmentu

1. Projekt ma štart a cieľ, časove obmedzenie.
2. Má zadaný „balík“ peňazí.
3. Ma zadefinovane merateľne ciele, pripadne jedinečný výsledok. Výsledkom
projektu je výrazná zmena v prostredí, kde sa realizuje.
4. Organizačná štruktúra je dočasná na dobu projektu, ma sponzora projektu
(riaditeľ projektu), projektového manažéra a členov projektu so zadefinovanou rolou (úlohami).
5. Projekt je vždy jedinečný a využíva princíp
„učenia za pochodu“ (learning by doing)
a princíp zbierania skúsenosti z predchádzajúcich projektov s ich následným využitím v nových projektoch (lessons learned).
 
Autor: Juraj Vojtek, BPUG SLOVENSKO
Zisk.sk  13/2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: