EN SK
Návrat späť

Lídri stoja na čele úspešných firiem

23.7.2013 - BPUG Slovensko

Poznať abecedu ešte neznamená vedieť čítať a písať

Na Slovensku ešte stále nie je zvykom podeliť sa o svoje praktické skúsenosti aj so svojou potenciálnou konkurenciou. Preto bolo veľmi zaujímavé sledovať rôznorodosť prístupov jednotlivých prezentujúcich, na konferencii Líderstvo v projektovom riadení. Svoje „Best Practices“ pritom prezentovalo jedenásť manažérov z rôznorodých oblastí slovenského i svetového biznisu.
„Líder dosahuje ciele prostredníctvom ľudí, za ktorých zodpovedá a s ktorými spolupracuje!“, týmito slovami Peter Balco - prezident BPUGTM Slovensko, otvoril v apríli už druhý ročník odbornej konferencie o líderstve v projektovom riadení.

Dve roviny líderstva

Líderstvo sa podľa nich dá chápať v 2 rovinách. Prvá je práca a prístup projektového manažéra ako lídra a druhá rovina smeruje k firmám, ktoré sa skladajú z viacerých lídrov a oni spoločne realizujú atraktívne projekty ako prví vo svojom obore. Byť lídrom neprináša vždy len pozitíva. Dokázať nadchnúť svoje okolie pre novú ešte neprebádanú, neoverenú myšlienku a dokázať ju presadiť v praxi vyžaduje istú dávku odvahy. Líderstvo je o schopnosti rozhodnúť sa aj v ťažkých obdobiach. Práve táto vlastnosť urobiť rozhodnutie a najmä prevziať zaň zodpovednosť robí z priemerného manažéra lídra.

A keď je potrebné pracovať 24 hodín denne, tak sa tak aj robí. Toto asi nie sú slová, ktoré zamestnanci počúvajú s radosťou, ale aj s takýmito výzvami sa stretávajú lídri vo svojej každodennej realite.

 
Ako preklopiť teóriu do praxe? Veci treba realizovať. V tomto sa všetci prednášajúci zhodli. Aj chybný krok nás posúva vpred. Ak správne vyhodnotíme svoje chyby, stávame sa lepšími a rastieme, zdôraznila Zuzana Boorová, HR manažérka spoločnosti ZF Boge Elastmetal Slovakia a.s. zaoberajúcej sa výrobou dielov pre automobilový priemysel.
Ako má každý projekt svoj proces a vývoj, tak aj každý z nás prechádza v živote cez viaceré fázy rozvoja svojich zručností. Líder vie, že výsledky neprichádzajú samé a vedome pracuje na svojich sociálnych, riadiacich a vodcovských schopnostiach. Roman Krajčír zdôraznil fakt, že spokojný líder je ten, ktorý dokáže v praxi skĺbiť tri oblasti a nájsť rovnováhu medzi prácou, rodinou a osobnými záľubami. Každý by mal nájsť a rozvíjať svoje silné stránky a naopak nestrácať čas s tým, k čomu nemá vzťah, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Je dobré vedieť, kam smerujete a inšpirovať sa od úspešných. Aj toto je jedna z mnohých myšlienok, ktoré odzneli na konferencii. Michal Krolák zo spoločnosti Tatry Mountain Resort sa podelil o spôsob realizácie projektu obnovy Tatier. Počas svojej prezentácie zdôraznil potrebu orientácie sa na zákazníka a jeho požiadavky. Nielen v biznise cestovného ruchu platí, že je niekoľko krát lacnejšie si zákazníka udržať ako získať nového. A keď je potrebné pracovať 24 hodín denne, tak sa tak aj robí. Toto asi nie sú slová, ktoré zamestnanci počúvajú s radosťou, ale aj s takýmito výzvami sa stretávajú lídri vo svojej každodennej realite. Doba čierno-bielych televízorov je za nami. To isté platí aj v oblasti projektového manažmentu. Dnes nerozhoduje o úspechu len znalosť technológie či výrobného procesu, ale rozhoduje schopnosť vyrobiť, či dodať službu pre klienta v požadovanej kvalite v danom čase a s adekvátnymi nákladmi. Práve lídri môžu byť tým rozhodujúcim faktorom úspechu, ktorý oddeľuje úspešné a prosperujúce firmy od tých, ktoré neprosperujú.

Projektový manažment je skvelý nástroj, ale je dôležité, aby bol použitý v správnej forme. Je to ako s abecedou. Poznať písmená nestačí. To ešte neznamená vedieť čítať. Pamätám si ako nás na základnej škole „motivovali“ čítať nahlas pred celou triedou. Nie každý to mal rád a nie každý to aj zvládol. O schopnosti viesť ľudí a byť úspešným lídrom nakoniec rozhoduje každý sám. Je na každom z nás koľko si vezme na svoje plecia.

Ing. Peter Minárik
BPUGTM Slovensko

 
Posledná úprava 23.7.2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: