EN SK
Návrat späť

Goodwill: Líderstvo v projektovom riadení

23.7.2013 - BPUG Slovensko
„Líder dosahuje ciele prostredníctvom ľudí, za ktorých zodpovedá a s ktorými spolupracuje,“
hovorí Peter Balco, prezident BPUG Slovensko.

Na konferencii „Líderstvo v projektovom riadení“ prezentovalo svoje „best practices“ jedenásť manažérov z rôznorodých oblastí slovenského i svetového biznisu. Na Slovensku ešte stále nie je zvykom podeliť sa o vlastné praktické skúsenosti aj s potenciálnou konkurenciou. Líderstvo sa dá chápať v dvoch rovinách. Prvá je práca a prístup projektového manažéra ako lídra, druhá rovina smeruje k firmám, ktoré sa skladajú z viacerých lídrov a spoločne realizujú atraktívne projekty ako prví vo svojom odbore. Vedieť nadchnúť okolie pre novú, neoverenú myšlienku a dokázať ju presadiť v praxi si vyžaduje istú dávku odvahy. Líderstvo je o schopnosti rozhodnúť sa aj v ťažkých obdobiach. Práve táto vlastnosť urobiť rozhodnutie a najmä prevziať zaň zodpovednosť robí z priemerného manažéra lídra. Teória a prax Ako uplatniť teóriu v praxi? Veci treba realizovať. Aj chybný krok nás posúva vpred. Ak správne vyhodnotíme svoje chyby, stávame sa lepšími a rastieme. 

Líder vie, že výsledky neprichádzajú bez pričinenia, a vedome pracuje na svojich sociálnych, riadiacich a vodcovských schopnostiach. Roman Krajčír z FK Finance dôraznil fakt, že spokojný líder je ten, čo dokáže v praxi skĺbiť tri oblasti a nájsť rovnováhu medzi prácou, rodinou a osobnými záľubami. Každý by si mal nájsť a rozvíjať silné stránky a nestrácať čas s tým, k čomu nemá vzťah.

Nová doba, nové možnosti Doba čiernobielych televízorov je za nami. To isté platí aj v oblasti projektového manažmentu. O úspechu nerozhoduje len znalosť technológie či výrobného procesu, ale schopnosť vyrobiť či dodať službu klientovi v požadovanej kvalite, v danom čase a s adekvátnymi nákladmi. Práve lídri sú ten rozhodujúci faktor úspechu, ktorý oddeľuje úspešné a prosperujúce fi rmy od tých, o ktorých dnes už nepočujeme. 

Projektový manažment je dobrý nástroj, ale je dôležité, aby bol použitý v správnej forme. Je to ako s abecedou. Poznať písmená nestačí, lebo to ešte neznamená vedieť čítať. Na základnej škole nás „motivovali“ čítať nahlas pred celou triedou. Nie každý to mal rád a nie každý to aj zvládol. O schopnosti viesť ľudí a byť úspešným lídrom rozhoduje každý sám. Je na každom z nás, koľko si vezme na svoje plecia.

Peter Minárik
BPUG Slovensko
Posledná úprava 23.7.2013
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: