EN SK
Návrat späť

Podujatia - kalendár, zoznam

Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií

Dátum začiatku: 13.4.2023 00:00
Dátum ukončenia: 13.4.2023 00:00
Miesto konania: Fakulta managementu UK BA, Obdojarov 10
Registrácia: Termín registrácie ukončený
Poplatky/Vstupné: Študenti: zdarma / Členovia BPUG: zdarma / Ostatní: zdarma

Popis:

Výzva na predkladanie príspevkov
 
V Bratislave 31.1.2023
 
Vážený pedagóg/študent/partner!
Precízne poľnohospodárstvo ako novodobý fenomén napomáha poľnohospodárskym organizáciám realizovať digitálnu transformáciu v poľnohospodárstve. Technológie založených na GPS (globálny pozičný systém) v spojení s ďalšími meracími technológiami poskytuje on-line  informácie o stave, kvalite, potrebách a výnosnosti daného pozemku. Vďaka týmto informáciám, môžu poľnohospodári analyzovať aktuálnu situáciu a využívať tieto informácie pre manažérske rozhodnutia, a tým optimalizovať náklady,  predpovedať výnosy ako aj potreby pre zmeny. Zároveň  tieto inteligentné riešia  uľahčujú prácu, zvyšujú produktivitu  a v neposlednom rade znižujú zaťaženie životného prostredia.
Dňa 13.4.2023 Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave plánuje  usporiadať  celodenné odborné pracovné stretnutie s názvom:
 
„Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií“
 
Ak máte záujem podeliť sa o Vaše praktické skúsenosti alebo vedomosti v oblasti  precízneho poľnohospodárstva, zahrňujúc  vízia a riadenie, ľudské zdroje, technologické riešenia, IT riešenia, pošlite svoje anotácie, vyplňte priložený formulár, na adresu narancsikova3@uniba.sk  do 1.3.2023.   Štruktúra programu bude zahrňovať individuálne prezentácie a diskusné panely.
Prezentácie budú realizované na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 ale prostredníctvom virtuálneho prístupu. Komunikačným jazykmi sú: Slovenčina, Angličtina, Čeština.
Zasielané príspevky musia obsahovať názov, mená, kontaktné údaje autorov, krátky životopis prezentujúceho a anotáciu (max 250 slov) v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.  Akceptované príspevky nebudú honorované, súhlasíte s ich uverejnením na Fakulta managementu UK (uniba.sk)  ako aj so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
 
 
Zuzana Narancsíková,
projektový manažér podujatia,
Fakulta managementu UK, Bratislave
narancsikova3@uniba.sk


Súbory:

Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: