EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Konferencia - PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

27.3.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 

P O Z V Á N K A


Vážená pani, vážený pán,
 
Dňa 25.4.2019 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí ôsmu konferenciu pod názvom
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

Digitálna   D  I  S  R  U  P  C  I  A

 
 
Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť osláv 100. výročia zalozenia Univerzity Komenského v Bratislave Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš,PhD.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 8. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk , kde
nájdete všetky informácie o podujatí.
 
Účastníci konferencie svojou účasťou môžu získať 5.5 PDU.


Registrácia

Program:

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program__konferencie_BPUG_2019.pdf

Vstupné:
Študenti:10€,  Ostatní: 50€,  Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zadarmo
 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Peter Balco
peter.balco@bpug.sk
PM podujatia


      

I N V I T A T I O N - Project management in digital environment

12.3.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 

Dear students, teachers and project manager professionals,

             on March 28th, 2019 at 3PM in room 14, 4th floor, Odbojárov 10, Bratislava BPUG™ SLOVENSKO, in cooperation with the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava, is organizing workshop titled
 
Project management in digital environment

The purpose of the event, in the form of lectures and discussions, is to share the best practice and practical experiences from experts to academic environment and to promote close cooperation of universities with external organizations.

The event is supported by the Vice-Dean for Education doc. Ing. Ján Papulom, PhD.
 
Agenda of workshop:

15:00 - 15:15    Ján Papula; Faculty of Management at Comenius University in Bratislava: Welcome Innovations at Faculty of Management

15:15 - 15:45    Anna Pilková; Faculty of Management at Comenius University in Bratislava:
Faculty of Management and International Research Projects in Entrepreneurship.

15:45 - 16:15    Peter Balco; Atos IT Solutions and Services, s. r. o.:
Innovations in Project Management

16:15 - 16:45    Michal Mühl; Slovak Innovation and Energy Agency - inovujme.sk:
Make Innovation Great Again!

16:45 - 17:15    Peter Linhardt; FineSoft, s.r.o.:
IT Tools for Projects Management in Digital Time

17:15 – 18:00    Discussion and refreshment
 
Registration: by e-mail to address: martina.drahosova@bpug.sk,

or on the link: Podujatia - kalendár, zoznam


Event is free of charge for all participants, but registration is required!!!
 

BPUG SLOVENSKO málo svoju publikáciu na konferencii v Toronte

12.3.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Zástupkyňa  BPUGTM SLOVENSKO Martina Drahošová  odprezentovala na konferencii IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC 2018) v Toronte publikáciu:

THE WASTE WATER AS A SOURCE OF INFORMATION FOR THE URBAN
AGGLOMERATIONS MANAGEMENT


Autori publikácie: Martina Drahošová ; Peter Balco ; Lukáš Pokorný ; Ryan Razani
 
Odkaz na publikáciu:


https://www.researchgate.net/publication/330879343_The_Waste_Water_as_a_Source_of_Information_for_the_Urban_Agglomerations_Management
 

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií 2018

24.9.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážená(ý) pani/pán,
 

v dňoch 4. a 5. októbra 2018 organizujeme spolu so svojimi partnermi už 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie “Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií”, ktorá sa bude konať  v malebnom prostredí slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel Boboty, www.hotelboboty.sk).

 
Táto konferencia, organizovaná tromi profesijnými združeniami (BPUG™ SLOVENSKO – www.bpug.sk, Slovenská asociácia procesného riadenia – www.sapria.sk a CloudPartners Slovakia a Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave www.fm.uniba.sk), chce tentoraz poukázať na význam spolupráce expertov z rôznych profesijných organizácií, z podnikateľskej sféry, z akademického prostredia a z iných oblastí spoločenského života pri:

 


- zavádzaní inovatívnych prístupov k riadeniu procesov (Business Process Management) a ich aplikácii v praxi,
-  efektívnom riadení organizácií s využitím dátovej analytiky,
-  implementácii GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov) v praxi,
- identifikácii vplyvov GDPR na fungovanie/procesy organizácie.
 

Program konferencie bude spestrený panelovými diskusiami k vyššie uvedeným témam.

Sme presvedčení, že tematické zameranie tohtoročnej konferencie je zaujímavé a nanajvýš aktuálne pre množstvo organizácií tak z podnikateľskej sféry, ako aj zo štátnej a verejnej správy a z iných oblastí spoločenského života.

Výstupmi z konferencie budú odborné články zástupcov organizátorov konferencie v periodikách mediálnych partnerov a zborník príspevkov, obsahujúci prezentácie prednášateľov a príspevky záujemcov o publikovanie v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci konferencie, bude vydaný s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči.


Účastníci tejto medzinárodnej konferencie môžu získať 7.5 PDU.
 

Touto cestou Vás a/alebo Vašich spolupracovníkov pozývame na toto podujatie.
 
Bulletin konferencie, obsahujúci organizačné zabezpečenie a podrobný program, vrátane pokynov pre účastníkov a záväznú prihlášku na toto podujatie nájdete v prílohe mailu. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný výbor podujatia