EN SK
Návrat späť

Podujatia - kalendár, zoznam

I N O V A Č N Ý S E M I N Á R

Dátum začiatku: 28.2.2020 00:00
Dátum ukončenia: 28.2.2020 00:00
Miesto konania: Fakulta managementu Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č.14
Registrácia: Ukončená
Poplatky/Vstupné: Študenti: zdarma / Členovia BPUG: zdarma / Ostatní: zdarma

Popis:

Vážení študenti, záujemci o inovácie,
 
dňa  28.  Februára  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave  v spolupráci Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú:
 

I N O V A Č N Ý   S E M I N Á R
 
Podujatie sa uskutoční na Fakulte managementu  Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, Bratislava,  4. poschodie, miestnosť č.14. Cieľom podujatia je poskytnutie inovačného poradenstva praktických skúseností s tvorbou inovácií.
 
Program podujatia:

8:15 - 8:30    Otvorenie podujatia
8:30 - 12:00    Branislav Šulgan;  Slovenská inovačná a energetická agentúra: Inovačný workshop - Zvyšujeme inovačnú výkonnosť!
12:00 - 12:30    Prestávka
12:30 - 14:00    Peter Balco; Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave:  Metodika TRIZ - Tvorba a Riešenie Inovačných Úloh
 
Registrácia:  Inovačný seminár
Poplatok: Zdarma
 
Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom  tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohto podujatia. Na podujatí budeme fotografovať.

Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: