EN SK
Návrat späť

Podujatia - kalendár, zoznam

Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií - SMART evolúcia

Dátum začiatku: 24.10.2019 00:00
Dátum ukončenia: 25.10.2019 00:00
Miesto konania: Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk
Registrácia: Podujatie je ukončené
Poplatky/Vstupné: Študenti:90€ / Členovia BPUG:144€ / Ostatní:180€

Popis:

Vážený partner,

v dňoch 24. a 25. 10. 2019 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk), pod názvom:
 
Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

pričom konferencia bude tentoraz zameraná na SMART evolúciu v nasledovných oblastiach:

- podnikové procesy, produkty a služby, ich aplikácia v praxi,
- vzdelávanie a jeho inovatívne formy,
- ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť.


Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti, a hlavne praktické skúsenosti, zašlite svoje anotácie organizátorom tohto podujatia a zároveň zástupcom programového výboru na adresy: peter.balco@bpug.sk a jan.sabol@sapria.sk najneskôr do 9. 9. 2019. Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno(á) autora(ov), meno(á) prezentujúceho(ich) a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).
Predložené návrhy budú posúdené podľa tematických okruhov tak, aby bol naplnený obsah podujatia, ako i pestrosť príspevkov, pričom, v termíne do 11. 9. 2019 budú vybraté vhodné príspevky. O ich formálnom schválení budú jednotliví autori informovaní e-mailom. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na 30 minút, vrátane krátkej diskusie.
Autori odsúhlasených príspevkov zašlú svoje kompletné vystúpenia (formát ppt alebo pdf) najneskôr do 23. 10. 2019.

Výstupmi z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči, v ktorom účastníci konferencie môžu publikovať odborné články. Tieto príspevky je nutné v požadovanej šablóne zaslať do 20. 10. 2019. Autori nebudú honorovaní, sú oslobodení od platenia účastníckeho poplatku na konferenciu (len jeden za každý príspevok). Žiadame autorov, aby pri zaslaní svojho príspevku v texte e-mailu prejavili súhlas so zverejnením svojho príspevku a so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré budú výlučne využívané v rámcu
tejto konferencie a tvorbe zborníka. Počas konferencie budú účastníci fotografovaní a bude vytvorený video záznam z ich prezentácií.

Prílohy:

Vzor prihlášky príspevku

Výzva partnerom


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA


Súbory:

Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: