EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Digitálna éra vzdelávania

4.1.2022 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


                                              

 

V Bratislave 10.1.2022

Dobrý deň vážení pedagógovia, študenti, technologickí partneri! 


Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu pod názvom „Digitálna éra vzdelávania“, ktorá sa uskutoční dňa 10.2. 2022 na Fakulta managementu, pričom forma jej realizácie bude závisieť od pandemickej situácie a nariadeniach platných pre toto obdobie.  V rámci podujatia sa pokúsime prediskutovať možnosti ako  zintenzívniť práce na elektronizácii vzdelávania, pričom pripravený program ponúka aj riešenia pre uspokojenie názorov širokého spektra zainteresovaných strán. 
 
Touto cestou vám chceme ponúknuť možnosť zapojiť sa, a tým prispieť do zaujímavej diskusie. Budeme radi, ak svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosti obohatíte naplánovaný obsah podujatia. Uvedomujeme si potreby prepojiť názory pedagógov, študentov a technologických partnerov za účelom hľadania vhodných riešení, ktorých cieľom je posunúť vzdelávanie na vyššiu úroveň.
 
Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.,

Odbornú garanti podujatia sú Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum a BPUGTM SLOVENSKO.
 
Registráciu na podujatie : Registrácia 
 
Program podujatia
 
Tešíme sa na Vás!

PM Bc. Natália Pintérov
+421 908 866 260
pinterova27@uniba.sk


Uprostred každej ťažkej situácie leží príležitosť !

20.4.2021 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Registrácia  na podujatie


 

LETNÁ ŠKOLA: EKONOMIKA V KRUHU

30.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Letná škola: Ekonomika v kruhu (10. - 14. 8. 2020) 
 
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 3E inštitút a platforma Circular Slovakia sú tri organizácie, ktoré sa spojili v príprave spoločného vzdelávacieho projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“. Cieľom tohto podujatia je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave. 
 
Projekt letnej školy „Ekonomika v kruhu“ má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote. 
 
Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy: 

Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov, 
Odevný priemysel – móda s posolstvom, 
Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom, 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie, 
Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,   
Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu. 
 
Súčasťou projektu budú tematické podujatia, a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity. 

Pre koho:         Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škol
 
Kedy:               10 - 14.08.2020
 
Strava:             3x denne vegetariánska strava
 
Cena:               60 eur

Projektová koordinátorka:

doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.,
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum,
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Kontakt: Veronika.Gezik@fm.uniba.sk

Registrácia


WEBbinár: Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

9.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Registrácia
 

Konferencia BPUG™ SLOVENSKO 2020

27.5.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!