EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Pozvánka - „Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií“,

27.3.2023 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Bratislava 23.3.2023
 
Dobrý deň vážení partneri,
Srdečne Vás pozývame na celodenné odborné pracovné stretnutie s názvom:
 
„Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií“,
 
ktoré sa uskutoční:
 

dňa 13.4.2023 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
Odbojárov 10, Bratislava,
4. poschodie , miestnosť č.14, alebo pomocou virtuálneho prístupu.
 
Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie o podujatí.
 
Registrácia na pracovné stretnutie,

Program podujatia SK

Program of event EN
 

Tešime sa na Vašu účasť !
 
Zuzana Narancsíková
PM podujatia


 

Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií

27.2.2023 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 
Výzva na predkladanie príspevkov
 
V Bratislave 31.1.2023
 
Vážený pedagóg/študent/partner!
Precízne poľnohospodárstvo ako novodobý fenomén napomáha poľnohospodárskym organizáciám realizovať digitálnu transformáciu v poľnohospodárstve. Technológie založených na GPS (globálny pozičný systém) v spojení s ďalšími meracími technológiami poskytuje on-line  informácie o stave, kvalite, potrebách a výnosnosti daného pozemku. Vďaka týmto informáciám, môžu poľnohospodári analyzovať aktuálnu situáciu a využívať tieto informácie pre manažérske rozhodnutia, a tým optimalizovať náklady,  predpovedať výnosy ako aj potreby pre zmeny. Zároveň  tieto inteligentné riešia  uľahčujú prácu, zvyšujú produktivitu  a v neposlednom rade znižujú zaťaženie životného prostredia.
Dňa 13.4.2023 Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave plánuje  usporiadať  celodenné odborné pracovné stretnutie s názvom:
 
„Manažment precízneho poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií“
 
Ak máte záujem podeliť sa o Vaše praktické skúsenosti alebo vedomosti v oblasti  precízneho poľnohospodárstva, zahrňujúc  vízia a riadenie, ľudské zdroje, technologické riešenia, IT riešenia, pošlite svoje anotácie, vyplňte priložený formulár, na adresu narancsikova3@uniba.sk  do 1.3.2023.   Štruktúra programu bude zahrňovať individuálne prezentácie a diskusné panely.
Prezentácie budú realizované na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 alebo prostredníctvom virtuálneho prístupu. Komunikačným jazykmi sú: Slovenčina, Angličtina, Čeština.
Zasielané príspevky musia obsahovať názov, mená, kontaktné údaje autorov, krátky životopis prezentujúceho a anotáciu (max 250 slov) v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.  Akceptované príspevky nebudú honorované, súhlasíte s ich uverejnením na Fakulta managementu UK (uniba.sk)  ako aj so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
 
Podujatie FM UK 

Registrácia

Program podujatia  - bude zverejnený 3.3.2023

 
Zuzana Narancsíková,
projektový manažér podujatia,
Fakulta managementu UK, Bratislave
narancsikova3@uniba.sk

Ako zvládať stres pred obhajobami diplomových prác?

6.4.2022 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Vážení študenti,

potrebujete  vedieť ako zvládať stres pred obhajobou diplomových prác? Neváhajte a prihláste sa na pracovné stretnutie, ktorè Vám pomôže zvládnuť túto dôležitú udalosť vo Vašom živote. Pracovného stretnutia, bude viesť absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,  Program líderka spoločnosti  LeadIN s.r.o.  Miriam Filipová.

Tešíme sa na Vás! 
1. Čo Vám program môže priniesť?

Cieľom programu je oboznámiť účastníkov s fyziológiou stresu, naučiť sa vnímať signály svojho tela, ktoré indikujú, že sme v strese, spoznať svoje tendencie reakcií na stresové situácie a naučiť sa vedome s nimi pracovať. Naučia sa aj rôzne techniky na lepšie vysporiadanie sa so stresom.

2. Pre koho je program určený?

Program je určený pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia na Fakulte managementu UK, ktorí majú záujem dozvedieť sa o tom, čo je stres, v čom nám pomáha a v čom zas nie a ako ho zvládať nielen pri písaní a následnej obhajobe diplomovej práce ale aj v bežnom živote.

3Čo budete potrebovať?

V prípade osobných stretnutí pero a papier, v prípade online stretnutí notebook, počítač alebo telefón s pripojením na internet, kamerou a mikrofónom. V oboch prípadoch aj otvorenú myseľ a chuť učiť sa nové veci. 

Rozsah interakcií:

6 x 2-hodinový 
workshop (webinár v prípade reštrikcií) vrátane prestávky - 1x týždenne

Začiatok programu: 13.4.2022  15:00 - 17:00

Registrácia: 
BPUG.sk | Podujatia - kalendár, zoznam

Upozornenie: Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohoto podujatia. 

 

Digitálna éra vzdelávania

4.1.2022 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


                                              

 

V Bratislave 10.1.2022

Dobrý deň vážení pedagógovia, študenti, technologickí partneri! 


Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu pod názvom „Digitálna éra vzdelávania“, ktorá sa uskutoční dňa 10.2. 2022 na Fakulta managementu, pričom forma jej realizácie bude závisieť od pandemickej situácie a nariadeniach platných pre toto obdobie.  V rámci podujatia sa pokúsime prediskutovať možnosti ako  zintenzívniť práce na elektronizácii vzdelávania, pričom pripravený program ponúka aj riešenia pre uspokojenie názorov širokého spektra zainteresovaných strán. 
 
Touto cestou vám chceme ponúknuť možnosť zapojiť sa, a tým prispieť do zaujímavej diskusie. Budeme radi, ak svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosti obohatíte naplánovaný obsah podujatia. Uvedomujeme si potreby prepojiť názory pedagógov, študentov a technologických partnerov za účelom hľadania vhodných riešení, ktorých cieľom je posunúť vzdelávanie na vyššiu úroveň.
 
Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.,

Odbornú garanti podujatia sú Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum a BPUGTM SLOVENSKO.
 
Registráciu na podujatie : Registrácia 
 
Program podujatia
 
Tešíme sa na Vás!

PM Bc. Natália Pintérov
+421 908 866 260
pinterova27@uniba.sk


Uprostred každej ťažkej situácie leží príležitosť !

20.4.2021 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Registrácia  na podujatie


 

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: