EN SK
Návrat späť

Aktuality

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií 2018

24.9.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážená(ý) pani/pán,
 

v dňoch 4. a 5. októbra 2018 organizujeme spolu so svojimi partnermi už 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie “Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií”, ktorá sa bude konať  v malebnom prostredí slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel Boboty, www.hotelboboty.sk).

 
Táto konferencia, organizovaná tromi profesijnými združeniami (BPUG™ SLOVENSKO – www.bpug.sk, Slovenská asociácia procesného riadenia – www.sapria.sk a CloudPartners Slovakia a Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave www.fm.uniba.sk), chce tentoraz poukázať na význam spolupráce expertov z rôznych profesijných organizácií, z podnikateľskej sféry, z akademického prostredia a z iných oblastí spoločenského života pri:

 


- zavádzaní inovatívnych prístupov k riadeniu procesov (Business Process Management) a ich aplikácii v praxi,
-  efektívnom riadení organizácií s využitím dátovej analytiky,
-  implementácii GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov) v praxi,
- identifikácii vplyvov GDPR na fungovanie/procesy organizácie.
 

Program konferencie bude spestrený panelovými diskusiami k vyššie uvedeným témam.

Sme presvedčení, že tematické zameranie tohtoročnej konferencie je zaujímavé a nanajvýš aktuálne pre množstvo organizácií tak z podnikateľskej sféry, ako aj zo štátnej a verejnej správy a z iných oblastí spoločenského života.

Výstupmi z konferencie budú odborné články zástupcov organizátorov konferencie v periodikách mediálnych partnerov a zborník príspevkov, obsahujúci prezentácie prednášateľov a príspevky záujemcov o publikovanie v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci konferencie, bude vydaný s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči.


Účastníci tejto medzinárodnej konferencie môžu získať 7.5 PDU.
 

Touto cestou Vás a/alebo Vašich spolupracovníkov pozývame na toto podujatie.
 
Bulletin konferencie, obsahujúci organizačné zabezpečenie a podrobný program, vrátane pokynov pre účastníkov a záväznú prihlášku na toto podujatie nájdete v prílohe mailu. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný výbor podujatia

 

 

 

 


BPUG™ SLOVENSKO partner medzinárodnej konferencie SEAM 2018

24.9.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 V dňoch 21.- 22.9.2018) Fakulta managementu UK Bratislava hostí medzinárodnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2018. BPUG™ SLOVENSKO je partnerom tohoto prestižného podujatia.

 


 

Konferencie INCOS a NBIS 2018 za účasti členov BPUG™ SLOVENSKO

24.9.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

V piatok 7.9. 2018 sme uzavreli  jedno z najúspešnejších medzinárodných podujatí, ktoré usporiadala Katedra informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Fukuoka Institute of Technology, Japonsko, a to 10. medzinárodnú konferenciu inteligentných sietí a kolaboratívnych systémov (INCoS-2018)  a  21. medzinárodnú konferenciu  sieťových informačných systémov (NBiS-2018). Výsledkom týchto podujatí je 135 vedeckých príspevkov publikovaných vo vydavateľstve Springer a nadviazanie desiatok nových kontaktov s účastníkmi, ktorí príšli z viac ako dvadsiatky krajín.Ak máte záujem pozrieť si zborníky , sú dostupné na strankach konferencií:

http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/nbis/2018/ 
http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/incos/2018/ .
 
Na tomto podujati vystúpili Peter Linhardt ako Keynote a Peter Balco so svojími vedeckými príspevkami.