EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Pravdivé Príbehy o Umelej Inteligencii, alebo Umelá Inteligencia v Službách Moderného Človeka

25.5.2024 - Peter Balco - Aktuálne

Vážení priatelia, kolegovia, sympatizanti
 
BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada pracovné stretnutie pod názvom:
 
Pravdivé Príbehy o Umelej Inteligencii,alebo

Umelá Inteligencia v Službách Moderného Človeka 

 
Podujatie sa uskutoční dňa 3.6.2024 od 13:30 v priestoroch Fakulty managementu UK v Bratislave, Odbojárov 10 Bratislava, miestnosť č 14, 4.té poschodie.

Slovo ChatGPT v roku 2023 ovládlo slovník aj slovenského  občana.  Pojem umelá inteligencia sa stal fenoménom, ktorý je dennodenne skloňovaný a komunikovaný a mnohí z nás vkladajú do tejto technológie svoju budúcnosť, úspech. Prirodzene existujú skupiny, jednotlivci, ktorí vyjadrujú obavy o budúcnosť spoločnosti a vidia v technológiách umelej inteligencie vážne hrozby. Riešenia založené na technológii umelej inteligencie nie sú nové. Prakticky sa s nimi už denne aj stretávame formou produktov alebo služieb, ktoré využívame. Informačný tlak, nevedomosť, nepochopenie súvislosti vedie k neistote, strachu a teda nástroj pomoci sa stáva naším nepriateľom. Odborníci si uvedomujú, význam umelej inteligencie pre modernú spoločnosť, za jej využívaním vidia zdravšiu spoločnosť, kvalitnejšie produkty, vyššiu produktivitu práce, ale aj zbraň v rukách fanatikov. Je umelá inteligencia naozaj umelou inteligenciu, akú úlohu bude hrať v budúcnosti. Ak máte záujem aktívne zúčastniť sa na tomto podujatí, vykonajte registráciu prostredníctvom  priloženej linky: 

Registrácia na podujatie: BPUG.sk | Podujatia - kalendár, zoznam

Program podujatia: Program_podujatia---Pravdive_Pribehy_o_Umelej_Inteligencii.pdf (bpug.sk)

Účastníci podujatia súhlasia s fotografovaním, zverejnením fotografii a video záznamov na WEB stránkach Fakulta managementu UK (uniba.sk), BPUG.sk | BPUG™ Slovensko v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

Autori nebudú honorovaní  a súhlasia  so zverejnením prezentácie na WEB stránkach Fakulta managementu UK (uniba.sk), BPUG.sk | BPUG™ Slovensko a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
Alžbeta Balcová
balcova9@uniba.sk
Projektový manažér podujatia
Juraj Varga
varga228@uniba.sk
Programový manažér podujatia

„Moderná spoločnosť a diverzita - Ako vybudovať optimálne podmienky pre rozvoj mladých v spoločnosti pomocou diverzity“

7.3.2024 - Peter Balco - Aktuálne

Bratislava 26.02.2024
 

P o z v á n k a
 

Vážení priatelia, kolegovia, sympatizanti,
 
         BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada pracovné stretnutie pod názvom:
 
„Moderná spoločnosť a diverzita - Ako vybudovať optimálne podmienky pre rozvoj mladých v spoločnosti pomocou diverzity“
 
         Podujatie sa uskutoční dňa 21.03.2024 od 8:30 v priestoroch Fakulty managementu UK Bratislava, Odbojárov 10 Bratislava, miestnosť č 14, 4.té poschodie.
         Téma diverzity v spoločnosti nie je nová, v rôznych časových rámcoch bola viac, alebo menej diskutovaná  intenzitou, ktorú diktovali jednotlivé záujmové skupiny. Cieľom podujatia je oživiť konštruktívnu diskusia danej témy, poukázať na hodnotu, ktorú táto vlastnosť spoločnosti prináša. Odborníci si uvedomujú, že diverzita môže byť jednou z vlastností modernej spoločnosti, umožňujúca zvrátiť únik mozgov do zahraničia, podporiť mladých a budovať optimálnu symbiózu s inými generáciami a názorovými prúdmi na Slovensku.

         Ak máte záujem aktívne zúčastniť sa na tomto podujatí, vykonajte registráciu prostredníctvom  priloženej linky:

Registrácia na podujatie

         Účastníci podujatia súhlasia s fotografovaním, zverejnením fotografii a video záznamov na WEB stránkach Fakulta managementu UK (uniba.sk)BPUG.sk | BPUG™ Slovensko v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

         Predbežný program podujatia je k nahliadnutiu na linke:

Diverzita, hodnota pre spoločnosť
Július Hlavčo
hlavco1@uniba.sk
Projektový manažér podujatia
Alžbeta Balcová
balcova9@uniba.sk
Programový manažér podujatia

                 
 

BIP - Intensive hybrid program

7.3.2024 - Peter Balco - Aktuálne
BIP na FM UK - október 2023 (uniba.sk)

October 2023
 
By working together, we prepare the future for everyone
 


This is a topic that resonated within the BIP 2023 - Blended Intensive Programmes (BIP) (uniba.sk) event held at the Faculty of Management of the Comenius University in Bratislava on October 23-27, 2023. In addition to our faculty, the following university faculties participated this year: UFR Economics and Management, University of Picardie Jules Verne, France and Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice, Poland. The event was held with the support of the Erasmus+ mobility program, the companies EVIDEN Slovakia, s.r.o. , TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. and community association BPUGTM SLOVENSKO.
It is a continuation of the first, successful year of BIP, which was organized in 2022 by colleagues at the University of Amiens, France.
The BIP 2023 event was attended by 22 students, while the content aspect of intensive education was provided by five experts, Zuzanna Neuve-Église, Katarzyna Ponikowska, Samba Diop, Frédéric Delaneuville and Peter Balco.
During the training, students were divided into working groups, they worked on the tasks assigned to them, they used the principles and topics of the PRINCE2® project management methodology, they applied their knowledge of soft skills as well as freely available resources. The output of the training was partial team presentations, on which the teams will also work in the months of November and December 2023, while further dates for remote consultations have already been agreed and planned today.
Students discussed and solved assignments related to:
 
 • new ways of communication, contributions to the segmentation of society and the creation of cognitive bubbles,
 • support of social groups (young people, women, people with disabilities), which are often underrepresented in organizations,
 • managing diversity as a concept that is on the rise,
 • the topic of eliminating social competition,
 • empathy as a tool to better understand others, a tool to better understand diversity.
 
In addition to the intensive educational program, the organizers provided an interesting social program:
 • tours of the city of Bratislava on the train,
 • projects, innovations, science and research in the company EVIDEN Slovakia, s.r.o
 • working meeting on the topic: Diversity and etiquette in the Chez Balzac catering business
 • presentations focused on:
  • about linguistic diversity in Slovakia, French is a comparative advantage,
  • negotiating projects aimed at promoting diversity,
 • tasting of Slovak cuisine.
The success of the BIP 2023 event is the result of the cooperation of individuals and teams. We would like to take this opportunity to thank everyone who contributed to the success of the BIP 2023 event.
 
Project manager of the BIP 2023: Peter Balco, Department of Information Management and Business Systems
Program, content manager of the BIP 2023: Frédéric Delaneuville, Department of International Management