EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážený priatelia,

 

v dňoch 5. až 6. 11. 2015 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA), EuroCloud SLOVAKIA a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú medzinárodnú odbornú konferenciu v malebnom prostredí slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY,  http://www.hotelboboty.sk), pod názvom

 


Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií,

 

pričom tematické zameranie konferencie bude zahŕňať:

• riadenie procesov (Business Process Management),
• ľudské zdroje a vzdelávanie,
• inovácie a start up–y,
• technologická podpora modernej organizácie.

 

 Podujatie je organizované pod záštitou MHSR 

 

 


IT nástroje v službách projektových manažérov

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení kolegovia, projektoví manažéri

BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského Vás pozýva v rámci zabezpečovania trvalého udržiavania informovanosti a sprístupňovania nových poznatkov na ďalšie pracovné stretnutie pod názvom:


IT nástroje v službách projektových manažérov

 


Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou prof. RNDr. Michala Greguša, PhD., vedúceho katedry informačných systémov FM UK Bratislava. Podujatie sa uskutoční dňa:
 

15. Októbra 2015, od 13:30 v priestoroch
Fakulty managementu Univerzity Komenského na FM UK, Odbojárov 10 Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14
.


Podujatie je zamerané na informácie a zdieľanie skúseností odborníkov z praxe pri nasadzovaní a využívaní IT nástrojov pre prácu projektového manažéra, pre spoluprácu a komunikáciu v projektových tímoch a pre integráciu líniového a projektového riadenia na úrovni zadávania a monitoringu plnenia projektových a operatívnych úloh v pracovných tímoch.. 


Tešíme sa na Vašu účasť.

PM podujatia:
Peter Linhardt, Miroslav Sprušanský

 

 

 

 

 

 


BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Zlatí partneri:

HP

Bronzoví partneri:

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
MPI consulting
KUBUS
Stimul
ITMG

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri:

GoodwillEgoodwillZisk manažmentEducationEduworld