EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Členské príspevky pre rok 2016

7.2.2016 - Juraj Vojtek - Aktuálne

Vážení priatelia,
                   obraciam sa na Vás, lebo Vás chcem informovať o termíne  platby členského pre občianske združenie BPUG™ SLOVENSKO.
Po septembrovom Valnom zhromaždení  2014 BPUG™ SLOVENSKO je  platenie  príspevkov možné dvoma spôsobmi:

  1. Platobnou kartou, po ukončení platby vráťte sa z TB na stránku bpug.sk !
  2. Faktúrou
V obidvoch prípadoch je potrebné sa prihlásiť na náš web www.bpug.sk  a vstúpiť do stránky „členské“. Samozrejme, ak  ste sa ešte nikdy neprihlásili, je potrené vytvoriť si účet webovej stránky.
V ponuke uvidíte možnosti platby. V prípade, že potrebujete faktúru, vyžiadajte si ju cez formulár reklamácie. Je to aj v tom prípade, ak by ste platili kartou a potrebujete faktúru o zaplatení.
Termín splatnosti členských príspevkov je do 15.feb 2016 pre rok 2016. Túto skutočnosť si môžete aj prečítať v našich stanovách, ktoré nájdete tiež na našej web stránke.
V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.
S pozdravom

Juraj Vojtek, VP pre interné záležitosti

Projekty regiónov

6.12.2015 - Juraj Vojtek - Aktuálne

Milí priatelia,

                               dňa  18.2.2016 BPUG™ SLOVENSKO organizuje sériu troch prednášok  na tému  „ Projekty regiónov“. Témou budú príbehy projektov z regiónu  VUC  Bratislava s následnou diskusiou o tejto problematike.  Regióny a ich rozvoj sú v súčasnosti  jednou z hlavných programových cieľov  EU obdobia 2015 – 2020. V prednáškach sa stretnete so skúsenými priamymi účastníkmi  projektov v Bratislavskom regióne. Bude  možné porovnať a zažiť s akými problémami a výzvami sa prezentujúci stretli a ako sa s nimi vyrovnali.
 

Podujatia - kalendár, zoznam


Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!Vážený priatelia,


 

Občianske združenia

BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia(SAPRIA), EuroCloud Slovakia

a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

organizujú podujatie

pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky JUDr. Vazila Hudáka


Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií,

 

tematické zameranie konferencie bude zahŕňať:
 

• riadenie procesov (Business Process Management),
• ľudské zdroje a vzdelávanie,
• inovácie a start up–y,
• technologická podpora modernej organizácie.Prihlášky:

Vaše prihlášky zasielajte poštou na adresu Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 01 Košice alebo faxom na číslo +421 (0)55 7898407 alebo e-mailom na adresu výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie procesného riadenia vladimir.galisin@sapria.sk najneskôr do 26. októbra 2015. Prihláška je uvedená na poslednej strane tohto bulletinu. Elektronickú formu prihlášky nájdete v prílohe mailu a na webových stránkach www.sapria.sk a www.bpug.sk.


 

http://www.bpug.sk/sk/eventy/event/57/?cal=1446332400

 


IT nástroje v službách projektových manažérov

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení kolegovia, projektoví manažéri

BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského Vás pozýva v rámci zabezpečovania trvalého udržiavania informovanosti a sprístupňovania nových poznatkov na ďalšie pracovné stretnutie pod názvom:


IT nástroje v službách projektových manažérov

 


Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou prof. RNDr. Michala Greguša, PhD., vedúceho katedry informačných systémov FM UK Bratislava. Podujatie sa uskutoční dňa:
 

15. Októbra 2015, od 13:30 v priestoroch
Fakulty managementu Univerzity Komenského na FM UK, Odbojárov 10 Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14
.


Podujatie je zamerané na informácie a zdieľanie skúseností odborníkov z praxe pri nasadzovaní a využívaní IT nástrojov pre prácu projektového manažéra, pre spoluprácu a komunikáciu v projektových tímoch a pre integráciu líniového a projektového riadenia na úrovni zadávania a monitoringu plnenia projektových a operatívnych úloh v pracovných tímoch.. 


Tešíme sa na Vašu účasť.

PM podujatia:
Peter Linhardt, Miroslav Sprušanský

 

 

 

 

 

 


BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Zlatí partneri:

HPE

Bronzoví partneri:

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
FINESOFT
MPI consulting
KUBUS
ITMG
NESS Slovensko

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri:

Zisk manažment