EN SK
Návrat späť

Podujatia - kalendár, zoznam

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ SMART „D I S R U P C I A“

Dátum začiatku: 5.6.2020 00:00
Dátum ukončenia: 5.6.2020 00:00
Miesto konania: Virtuálne prezentácie
Registrácia: Otvorená (0/100) - Registrácia - Výzva pre príspevok / Call for paper

Popis:

Vážení členovia, sympatizanti BPUG™ SLOVENSKO,

dňa 5. 6. 2020 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Centrom pre rozvoj manažmentu a aplikovaného výskumu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí desiatu konferenciu pod názvom:
 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
SMART „D I S R U P C I A“
 
Zámerom podujatia, formou prednášok a panelových diskusií je zdieľanie praktických skúseností a názorov na aktuálne témy týkajúce sa :
 
S-M-A-R-T pre mestá a obce, riešenia pre služby, priemysel a vzdelávanie
 
Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše praktické skúsenosti na uvedenú tému, zašlite svoje anotácie na adresu peter.balco@bpug.sk do 13. 5. 2020.
Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno autorov, meno prezentujúceho a krátku anotáciu, cca 30 slov v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny.
Predkladané návrhy budú posúdené podľa tematického zamerania tak, aby bol naplnený obsah konferencie ako aj pestrosť príspevkov. O ich formálnom schválení budú autori informovaní. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na cca 20 minút. Kompletné príspevky (ppt, pptx konvertované do PDF súboru) musia byť odovzdané do 3. 6. 2019.
Tohtoročná konferencia reflektuje na situáciu v spoločnosti, a teda konferenčné príspevky budú prezentované prostredníctvom virtuálnych nástrojov.
Autori nebudú honorovaní  a súhlasia  so zverejnením prezentácie na www.bpug.sk a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.
Peter Balco, PM podujatia
 
 
 

Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Bronzoví partneri:

HPE
InterAlia
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
EDU Trainings
Greyson

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri:

Zisk manažment