EN SK
Návrat späť

Členstvo v organizácii

23.7.2013 - Juraj Vojtek
V združení BPUGTMSLOVENSKO je uplatňované len individuálne členstvo v nasledovnej štruktúre:

Riadne členstvo ------- ročný poplatok 50,- Euro
Členstvo umožňuje fyzickej osobe (po akceptácii prihlášky na výbore BPUG) plnú účasť na činnosti združenia a plné využívanie členských benefitov združenia. Riadny môže kandidovať do všetkých riadiach štruktúr a disponuje jedným hlasom pri všetkých hlasovaniach členov združenia.
Za riadnych členov je  považovaná socialna skupina dôchodcov ako aj invalidných dôchodcov. Títo platia ročný poplatok 30,-€.

Študentské členstvo ------ ročný poplatok 10,- Euro
Členstvo je určené pre študentov VŠ štúdia. študentské členstvo je  svojimi právami a  povinosťami rovný riadnemu členovi.

Asociované členstvo----------bez  poplatku
Asociované členstvo umožňuje pôsobenie v rámci združenia a využívanie informácií a osobných strenutí v prostredí BPUG
TMSLOVENSKO. Asociovaný člen, ale nemôže kandidovať do žiadnych riadiacich  štruktúr združenia a nedisponuje žiadnym hlasom pri hlasovaniach členov združenia. Podrobnejšie viď aktuálny štatút BPUGTMSLOVENSKO.
V prípade Vášho záujmu o členstvo si môžete stiahnuť prihlášku na členstvo alebo kontaktujte priamo viceprezidenta pre interné záležitosti.

Stiahnuť prihlášku do BPUGTMSLOVENSKO
 
Juraj Vojtek
Viceprezident BPUG pre interné záležitosti
tel.
e-mail:
Posledná úprava 3.4.2019
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: