EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!Vážený priatelia,


 

Občianske združenia

BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia(SAPRIA), EuroCloud Slovakia

a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

organizujú podujatie

pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky JUDr. Vazila Hudáka


Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií,

 

tematické zameranie konferencie bude zahŕňať:
 

• riadenie procesov (Business Process Management),
• ľudské zdroje a vzdelávanie,
• inovácie a start up–y,
• technologická podpora modernej organizácie.Prihlášky:

Vaše prihlášky zasielajte poštou na adresu Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 01 Košice alebo faxom na číslo +421 (0)55 7898407 alebo e-mailom na adresu výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie procesného riadenia vladimir.galisin@sapria.sk najneskôr do 26. októbra 2015. Prihláška je uvedená na poslednej strane tohto bulletinu. Elektronickú formu prihlášky nájdete v prílohe mailu a na webových stránkach www.sapria.sk a www.bpug.sk.


 

http://www.bpug.sk/sk/eventy/event/57/?cal=1446332400

 


IT nástroje v službách projektových manažérov

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení kolegovia, projektoví manažéri

BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského Vás pozýva v rámci zabezpečovania trvalého udržiavania informovanosti a sprístupňovania nových poznatkov na ďalšie pracovné stretnutie pod názvom:


IT nástroje v službách projektových manažérov

 


Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou prof. RNDr. Michala Greguša, PhD., vedúceho katedry informačných systémov FM UK Bratislava. Podujatie sa uskutoční dňa:
 

15. Októbra 2015, od 13:30 v priestoroch
Fakulty managementu Univerzity Komenského na FM UK, Odbojárov 10 Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14
.


Podujatie je zamerané na informácie a zdieľanie skúseností odborníkov z praxe pri nasadzovaní a využívaní IT nástrojov pre prácu projektového manažéra, pre spoluprácu a komunikáciu v projektových tímoch a pre integráciu líniového a projektového riadenia na úrovni zadávania a monitoringu plnenia projektových a operatívnych úloh v pracovných tímoch.. 


Tešíme sa na Vašu účasť.

PM podujatia:
Peter Linhardt, Miroslav Sprušanský

 

 

 

 

 

 


BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: