EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

4.10.2016 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Cieľom tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie „Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, ktorá je už tradične organizovaná vyššie uvedenými tromi profesijnými združeniami a významnou slovenskou univerzitou, je výmena teoretických a praktických poznatkov a skúseností v oblastiach inovácie procesov a ich efektívneho riadenia, optimalizácie ľudských zdrojov, využívania sociálnych médií v riadiacich procesoch a v oblasti využívania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát pri manažérskom rozhodovaní.
Stretnutím odborníkov z rôznych profesijných organizácií, z podnikateľskej sféry, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z univerzít a zástupcov z iných inštitúcií má konferencia poukázať na doterajšie nedostatky pri využívaní najlepších postupov a riešení v organizáciách a naznačiť možnosti ďalšieho rozvoja progresívnych prístupov a metodík za účelom zvyšovania efektívnosti, výkonnosti a konkurencie schopnosti všetkých organizačných zložiek spoločnosti.
Výstupmi z konferencie budú odborné články zástupcov organizátorov konferencie v periodikách mediálnych partnerov a zborník príspevkov, obsahujúci prezentácie prednášateľov a príspevky záujemcov o publikovanie v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci konferencie, bude vydaný s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči.

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

31.3.2016 - Peter Balco - Aktuálne

Vážená pani, vážený pán,

dňa 14.4.2016 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí piatu konferenciu, ktorá sa uskutoční v Hoteli Devín, Riečna 4, 811 02  Bratislava, pod názvom:

Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc..
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na výročnú konferenciu, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na REGISTRÁCIA, kde nájdete všetky informácie o podujatí.

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

 

Účastníci podujatia môžu získať  5.5 PDU


Poplatky/Vstupné:
- Študenti, pedagógovia, členovia BPUGTM SLOVENSKO: 25€
- Ostatní: 75€

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Peter Balco, PM podujatia

 

 


Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!Vážený priatelia,


 

Občianske združenia

BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia(SAPRIA), EuroCloud Slovakia

a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

organizujú podujatie

pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky JUDr. Vazila Hudáka


Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií,

 

tematické zameranie konferencie bude zahŕňať:
 

• riadenie procesov (Business Process Management),
• ľudské zdroje a vzdelávanie,
• inovácie a start up–y,
• technologická podpora modernej organizácie.Prihlášky:

Vaše prihlášky zasielajte poštou na adresu Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 01 Košice alebo faxom na číslo +421 (0)55 7898407 alebo e-mailom na adresu výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie procesného riadenia vladimir.galisin@sapria.sk najneskôr do 26. októbra 2015. Prihláška je uvedená na poslednej strane tohto bulletinu. Elektronickú formu prihlášky nájdete v prílohe mailu a na webových stránkach www.sapria.sk a www.bpug.sk.


 

http://www.bpug.sk/sk/eventy/event/57/?cal=1446332400

 


IT nástroje v službách projektových manažérov

21.9.2015 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení kolegovia, projektoví manažéri

BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského Vás pozýva v rámci zabezpečovania trvalého udržiavania informovanosti a sprístupňovania nových poznatkov na ďalšie pracovné stretnutie pod názvom:


IT nástroje v službách projektových manažérov

 


Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou prof. RNDr. Michala Greguša, PhD., vedúceho katedry informačných systémov FM UK Bratislava. Podujatie sa uskutoční dňa:
 

15. Októbra 2015, od 13:30 v priestoroch
Fakulty managementu Univerzity Komenského na FM UK, Odbojárov 10 Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14
.


Podujatie je zamerané na informácie a zdieľanie skúseností odborníkov z praxe pri nasadzovaní a využívaní IT nástrojov pre prácu projektového manažéra, pre spoluprácu a komunikáciu v projektových tímoch a pre integráciu líniového a projektového riadenia na úrovni zadávania a monitoringu plnenia projektových a operatívnych úloh v pracovných tímoch.. 


Tešíme sa na Vašu účasť.

PM podujatia:
Peter Linhardt, Miroslav Sprušanský

 

 

 

 

 

 


BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: