EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Konferencie INCOS a NBIS 2018 za účasti členov BPUG™ SLOVENSKO

24.9.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

V piatok 7.9. 2018 sme uzavreli  jedno z najúspešnejších medzinárodných podujatí, ktoré usporiadala Katedra informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Fukuoka Institute of Technology, Japonsko, a to 10. medzinárodnú konferenciu inteligentných sietí a kolaboratívnych systémov (INCoS-2018)  a  21. medzinárodnú konferenciu  sieťových informačných systémov (NBiS-2018). Výsledkom týchto podujatí je 135 vedeckých príspevkov publikovaných vo vydavateľstve Springer a nadviazanie desiatok nových kontaktov s účastníkmi, ktorí príšli z viac ako dvadsiatky krajín.Ak máte záujem pozrieť si zborníky , sú dostupné na strankach konferencií:

http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/nbis/2018/ 
http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/incos/2018/ .
 
Na tomto podujati vystúpili Peter Linhardt ako Keynote a Peter Balco so svojími vedeckými príspevkami.
 

BPUG™ SLOVENSKO opekačka 2018

24.9.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Opäť po roku sme sa stretli na podujatí BPUG™ SLOVENSKO opekačka 2018 ktorú tento rok opäť pre nás zorganizoval Juraj Vojtek, Ako miesto sme si tento rok zvolili dedinku Vajnory.
Podujatie sa uskutočnilo 11.8.2018 a okrem gastronomickým špecialitám sme sa venovali ako ďaľej s občianským združením.
 


 

BPM a INDUSTRY 4.0

18.6.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!Profesijné organizácie BPUG™ SLOVENSKO, o.z. a Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z. (SAPRIA) v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiadajú dňa 26.6.2018 odborný seminár k nasledovnej  téme:

Business Process Management (BPM) ako nástroj na efektívnu transformáciu organizácie a jeho úloha v transformácii na INDUSTRY 4.0.

Podujatie sa uskutoční na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ul. Odbojárov 10, Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14,
v čase od 16:30 do 18:00


REGISTRÁCIA -  Podujatia - kalendár, zoznam


 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ 2018 - POZVÁNKA

26.3.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 
Vážená pani, vážený pán,

Dňa 13.4.2018 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity
Komenského v Bratislave, usporiada v poradí siedmu konferenciu pod názvom
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

Ako projekty menia – nemenia nás a naše okolie


 
Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, nakoľko si uvedomujeme potrebu úzkej spolupráce univerzít a komerčných organizácií. Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK,DrSc.
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 7. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na
ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk , kde
nájdete všetky informácie o podujatí.

Účastníci konferencie môžu získať 5.5 PDU.

Program: www.bpug.sk
Registrácia: https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/70/

Vstupné: Študenti:10€ / Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zadarmo / Ostatní:30€

Tešíme sa na Vašu účasť!

Martina Drahošová
martina.drahosova@bpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia

Výzva na predkladanie príspevkov

30.1.2018 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení členovia, sympatizanti BPUG™ SLOVENSKO,

dňa 13.4.2018 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity
Komenského v Bratislave usporiada v poradí ôsmu konferenciu pod názvom:
 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
(Ako projekty menia – nemenia nás a naše okolie)


 
Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti ako i praktické skúsenosti na hore uvedenú
tému s inými členmi, sympatizantmi BPUG™ SLOVENSKO, zašlite svoje anotácie na adresu
martina.drahosova@bpug.sk do 28.2.2018.
Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno autorov, meno prezentujúceho a
krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny). Predkladané návrhy budú posúdené podľa tematického zamerania tak, aby bol naplnený obsah
konferencie ako i pestrosť príspevkov. Zostavená komisia v termíne do 5.3.2018 vyberie vhodné
námety autorov. Po ich formálnom schválení budú autori informovaní. Predpokladaná dĺžka jedného ríspevku je plánovaná na cca 20 minút. Kompletné príspevky (pptx konvertované do PDF súboru) usia byť odovzdané do 10.4.2018.
Autori nebudú honorovaní a súhlasia so zverejnením prezentácie na www.bpug.sk a spracovaním osobných údajov.
 
Výstupmi z konferencie budú aj odborné články zástupcov organizátorov konferencie v periodikách mediálnych partnerov a zborník príspevkov, obsahujúci prezentácie prednášateľov a príspevkyzáujemcov o publikovanie v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci po konferencii, bude vydaný s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči.

Martina Drahošová
martina.drahosova@bpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia

 

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: