EN SK

Contact

There are no translations available.

Administratívne informácie

Nezisková organizácia BPUG Slovensko bola zaregistovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 9.9.2010 
Následne bolo pre BPUG Slovensko pridelené na Štatistickom úrade IČO: 42180856

Poštová adresa

Družstevná 24 
Svätý Jur
PSČ 900 21

Bankové spojenie

Tatrabanka, číslo účtu: 2921843984 / 1100

Elektronické kanály

Website: www.bpug.sk
Kontaktný e-mail: peter.balco()bpug.sk
Ostatné kontakty na jednotlivých členov výboru BPUG Slovensko nájdete v samostatnej sekcii Orgány združenia.
Print
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

BPUG Partners:

BPUG

Expert partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Legal sponsor

BCH
 

Media partners: