EN SK
Návrat späť

Orgány združenia

Detail kontaktu

Juraj Vojtek

viceprezident pre interné záležitosti
 
Vyštudoval odbor „Sdělovací technika“ na Elektrotechnickej fakulte Vysoké Učení Technické v Brne. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI Technickej Univerzity v Košiciach, kde potom viedol predmet Technika návrhu telekomunikačného zariadenia. Predmet bol zameraný na metodiku vývoja a fyzikálny návrh elektronického zariadenia.
Absolvoval post-doktoranský 6 mes. štúdijný pobyt na Ecole Central a Lyon vo Francúzsku a jednoročný pobyt v USA na univerzite v štáte Iowa.
Prešiel do praxe, kde pracoval vo firmách napr. ako Alcatel, Ericsson, GTS Slovakia, Vodafone v Prahe, Slovak Telekom, AT&T Slovakia. V súčasnosti pracuje na SHMU v Bratislave ako konzultant a projekt manažér pre zahraničné projekty.
Je držiteľom certifikátov od Ericsson Project Management Institute, PRINCE2™ Practitioner.
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: