EN SK
Návrat späť

Orgány združenia

Detail kontaktu

Rastislav Neczli

člen dozornej rady
 
Absolvent fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava, odbor Informačné technológie vedľajšia špecializácia účtovníctvo a daňovníctvo.
Už počas štúdia sa venoval problematike manažérskych informačných systémov a informačnej podpore riadenia podnikov. Svoje skúsenosti využíval aj ako odborný asistent na katedre aplikovanej informatiky EU, kde pôsobil takmer 7 rokov. Počas svojich pracovných aktivít pracoval ako konzlutant a manažer oddelení poskytovania konzultačných služieb.

Okrem pracovného zaradenia je zároveň zakladajúcim členom a predsedom Spoločnosti pre controlling a informačný manažment.(www.scim.sk) a členom výkonného výboru Slovenskej spoločnosti pre systémovú integráciu (www.sssi.sk).
Od roku 2005 je prizývaný ako evaluator pre výskumno-vývojové projekty v oblasti eBusiness 6 a 7 rámcového programu Európskej únie. Od roku 2007 je výkonný riaditeľ spoločnosti ITMG, s.r.o. a od roku 2010 je výkonný riaditeľ spoločnosti ISTYA CEE, s.r.o. (ISTYA je európskym leadrom v poskytovaní vzelávania a akreditácie PRINCE2)
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: