EN SK
Návrat späť

Všeobecné obchodné podmienky

Občianske združenie BPUG SLOVENSKO.
 
1.Úvodné ustanovenie
Vydavateľom týchto všeobecných obchodných podmienok je občianske združenie BPUG SLOVENSKO so sídlom:  Družstevná 24, Sv.Jur, PSČ 900 21, Slovenská republika, IČO: 42180856. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú obchodné vzťahy medzi BPUG SLOVENSKO ako „Predávajúci“  a odberateľmi ako“ Kupujúci“.

2.Objednávka
 • Objednávka produktu „Účasť  na podujatí /evente“ a „Členský poplatok za príslušný kalendárny rok“ je  možné uhradiť na webovej stránke www.bpug.sk.[1]
 • V prípade platby za právnickú osobu, je  potrebné uviesť meno a adresu firmy alebo živnosti.
 • Objednávku môžete zrušiť e-mailom na adresu organizátora podujatia – reklamačný formulár.
 • Po uskutočnení platby (v prípade platby cez internet), môžete zrušiť uskutočnenú platbu
  • e-mailom(reklamačný formulár) a konzultovať formu vrátenia  peňazí telefonicky
  • vrátenie peňazí vo výške  100% je  možné  do dvoch pracovných dni pred dňom uskutočnenia podujatia. Členské poplatky za príslušný kalendárny sa nevracajú
  • administratívne nie je možné prevádzať zaplatené poplatky z jedného podujatia/eventu na druhý. Je preto potrebné sa opäť prihlásiť na nové podujatie/event a požiadať o zrušenie účasti pôvodného podujatia.
3.Platba
Platby je  možné uskutočniť:
 • osobne, hotovosťou v pokladni Tatra Banky prevodom na účet BPUGTM SLOVENSKO, použite spôsob úhrady „bankovým prevodom“, aby Vám bol priradený Variabilný Symbol platby.
 • na faktúru, prevodom na  účet združenia BPUGTM SLOVENSKO. Splatnosť faktúry je 14 dní.
 • CardPay - platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Meno a priezvisko platiteľa musí byť bez diakritiky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.
 • platby sa realizujú len v mene EURO.
4.Dodacie a platobné podmienky
 • Produkt „Účasť  na podujatí /evente“  sa  považuje za dodanú, ak sa dané podujatie  uskutoční podľa pozvánky a zúčastnia sa  podujatia  minimálne  traja prihlásení účastníci.
 • Produkt  „Členský poplatok za príslušný kalendárny rok“ sa  považuje za dodaný zaslaním potvrdzujúceho e-mailu o uskutočnenej platbe.
 • Predávajúci sa zaväzuje
  • uskutočniť plánované podujatie podľa  programu. V prípade, že  podujatie  je preložené na  iný dátum a čas, informovať prihláseného účastníka o tejto zmene. Ak podujatie  je zrušené, BPUG SLOVENSKO vráti zaplatenú platbu prihlásenému účastníkovi.
  • pred platbou členského príspevku, BPUG SLOVENSKO nastaví privilegovaný prístup pre riadnych členov BPUG SLOVENSKO na svojej webovej stránke www.bpug.sk. Toto vykoná po zaslaní prihlášky a schválení za člena BPUG SLOVENSKO.
  • zašle vystavenú faktúru ako daňový doklad na  požadovanú adresu
 • Kupujúci sa zaväzuje
  • podpísať  sa  na  prezenčnú listinu pri danom podujatí, ktorej sa zúčastní po vykonanej platbe
  • pred zaslaním prihlášky za člena BPUG SLOVENSKO, vykonať osobnú registráciu na webovej stránke www.bpug.sk
  • zaplatiť za objednane služby dojednanú cenu.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť
  • za zrušenie alebo presunutie  podujatia/eventu.
  • za  nedodanie služieb alebo kvality služieb realizovaných dodávkou tretej strany.
5.Reklamácie
 • Reklamácie sú vybavované
  •  telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle   0903/223160
  •  e-mailom na adresu: reklamacie-platby(at)bpug.sk
  •  Poštou na adresu BPUG SLOVENSKO,o.z.
 • Peniaze sú po odsúhlasení reklamácie vrátené na účet z ktorého boli zaplatené.
v.CA1

[1] Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. Následne po kliknutí na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CVV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: