EN SK
Návrat späť

Profil združenia BPUG Slovensko

Kto sme?

Profesné združenie BPUG (Best Practice User Group) Slovensko je nezávislé občianske združenie projektových manažérov, ktorí sa chcú rozvíjať vo svojej odbornosti a vo voľnom čase sa radi stretnú s inými odborníkmi na projektové riadenie aby si vymenili svoje skúsenosti a znalosti. Združenie BPUG pochádza z Veľkej Británie a prvýkrát sa ako plnohodotná právnická osoba na verejnosti objavilo v roku 1993 ešte ako skupina používateľov metodiky PRINCE2 (PUG - Prince2 User Group) s prevažným zastúpením  odborníkov zo štátnej správy. Táto profesná skupina kontinuálne nadviazala na činnosť užívateľov metodiky riadenia projektov PROMPT, ktorá bola priamou predchodkyňou PRINCE2 používanou v britskej štátnej správe.
 
 
V roku 2005 sa združenie PUG (PRINCE2 User Group) mení na BPUG (Best Practice User Group), nakoľko sa jej členovia rozhodli pokrývať rôzne svetovo dostupné a uznávané metodiky pre riadenie projektov, programov, portfólia, rizík a pod. Takže BPUG začal podporovať nielen používateľov PRINCE2 ale vytvoril priestor aj pre ostatné metodiky vydané pod hlavičkou OGC (Office of Governance Commerce) vo Veľkej Británii - MSP, P3O, MoR a iné.
V roku 2010 sa BPUG dostáva aj na územie Slovenska a vzniká právnická osoba (občianske združenie) BPUG Slovensko - zároveň nadväzujeme spoluprácu s britským BPUG-om a ostatnými príbuznými profesnými združeniami na Slovensku aj vo svete.

Čo chceme?

• Združovať všetkých profesionálov, ktorí sa venujú riadeniu projektov, programov, portfólia, rizík (RPPPM) a pod. na Slovensku
• Vytvárať podmienky na komunikáciu a výmenu informácií medzi svojimi členmi
• Venovať sa vzdelávaniu a podpore zvyšovania kvalifikácie profesionálov v oblasti RPPPM na území Slovenska
• Reprezentovať Slovensko v štruktúrach BPUG International a voči národným združeniam BPUG
• Odborne spolupracovať s partnerskými a príbuznými organizáciámi a inštitúciami na Slovensku ale aj vo svete
• Organizovať semináre, konferencie a iné odborné podujatia na podporu kvality a profesionality v oblasti RPPPM
• Publikovať vlastné články, resp. odbornú literatúru v oblasti RPPPM na Slovensku

S kým chceme spolupracovať?

Profesné združenie BPUG (Best Practice User Group) Slovensko je pripravené nadviazať parternskú spoluprácu s komerčnými firmami, ktoré sa rozhodnú priamo podporovať konkrétne projekty a akcie BPUG Slovensko - aktuálny zoznam partnerov. Zároveň BPUG Slovensko rozvíja spoluprácu s príbuznými a partnerskými odborným združeniami na Slovensku ale aj na medzinárodnej úrovni - aktuálny zoznam partnerských organizácií.
Záujemcovia o členstvo nech kontaktujú priamo vedenie združenia:
Peter Balco, prezident BPUG Slovensko, tel.: 0915 995 755
Juraj Vojtek, viceprezident pre interné záležitosti BPUG Slovensko, tel.: 0903 223 160
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: