EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Konferencia BPUG™ SLOVENSKO 2017

6.4.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Pozvánka

 

Vážená pani, vážený pán,

 

Dňa 26-27.4.2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí šiestu konferenciu pod názvom

 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
(e-projekty)

Súčasťou konferencie je i pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2017 a bude venované tvorbe  a riadeniu inovácii na základe metodiky
 

TRIZ - inovatívne riešenie technických problémov


pod vedením experta svetového formátu:  profesora Vladimira Petrova, z Plekhanov Russian University of Economics (PRUE).
 

Príďte sa inšpirovať ako riešiť zdanlivo zložité problémy (úlohy)!


Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského, nakoľko si uvedomujeme potrebu úzkej spolupráce univerzít a komerčných organizácií.
Záštitu nad podujatím prebral rektor Univerzity Komenského, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 6. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí.

 

Účastníci konferencie a pracovného stretnutia môžu získať 9.25 PDU.

 

Program:

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program__konferencie_BPUG_2017.pdf


Vstupné workshop (26.4.2017) Registrácia na pracovné stretnutie TRIZ:

https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/64/?cal=1490997600

Študenti:10€ / Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zdarma / Ostatní:30€

 

Vstupné konferencia (27.4.2017): Registrácia BPUGTM  SLOVENSKO Konferencia

https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/65/?cal=1490997600

Študenti:20€ / Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zdarma / Ostatní:60€

 

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

Martina Drahošová
martina.drahosova@bpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia

 


Informačná bezpečnosť okolo nás

9.3.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

  Pozvánka

 

Vážení kolegovia,

BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského Vás pozýva v rámci zabezpečovania trvalého udržiavania informovanosti a sprístupňovania nových praktických  poznatkov a skúseností na ďalšie pracovné stretnutie pod názvom:

 

Informačná bezpečnosť okolo nás

 

Program podujatia:

 

14:00-15:00 -  Miloslav Durčík, RSN System, Slovakia:
Praktické využitie ISO noriem súboru 27000 na budovanie informačnej bezpečnosti
15:00-16:00 -  Peter Linhardt, NESS Slovensko
Informačná bezpečnosť riešenia eHealth
Diskusia

 

Podujatie sa uskutoční dňa: 30. marca 2017, od 14:00 v priestoroch Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14.

 

Registrácia: www.bpug.sk

 

Vstupné: Študenti:10€ / Členovia BPUGTM SLOVESNKO: zdarma / Ostatní:50€

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 
  Eva Kostrecová, Odborný garant podujatia                  

  Peter Linhardt, PM podujatia                          
                                                                               

 


PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ e

15.2.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 Výzva na predkladanie príspevkov
 
Vážení členovia, sympatizanti BPUG™ SLOVENSKO,

dňa 26 - 27.4.2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí už šiestu konferenciu pod názvom:
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
(e-projekty)

 
Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti ako i praktické skúsenosti na hore uvedenú tému s inými členmi, sympatizantmi BPUG™ SLOVENSKO, zašlite svoje anotácie na adresu martina.drahosova@bpug.sk do 10.3.2017.
Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno autorov, meno prezentujúceho a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom a anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).
Predkladané návrhy budú posúdené podľa tematického zamerania tak, aby bol naplnený obsah konferencie ako i pestrosť príspevkov. Zostavená komisia v termíne do 15.3.2017 vyberie vhodné námety autorov. Po ich formálnom schválení budú autori informovaní. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na cca 20 minút. Kompletné príspevky (pptx konvertované do PDF súboru) musia byť odovzdané do 20.4.2017.

Autori nebudú honorovaní a súhlasia so zverejnením prezentácie na www.bpug.sk.

Martina Drahošová
martina.drahosova@bpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

4.10.2016 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Cieľom tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie „Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, ktorá je už tradične organizovaná vyššie uvedenými tromi profesijnými združeniami a významnou slovenskou univerzitou, je výmena teoretických a praktických poznatkov a skúseností v oblastiach inovácie procesov a ich efektívneho riadenia, optimalizácie ľudských zdrojov, využívania sociálnych médií v riadiacich procesoch a v oblasti využívania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát pri manažérskom rozhodovaní.
Stretnutím odborníkov z rôznych profesijných organizácií, z podnikateľskej sféry, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov z univerzít a zástupcov z iných inštitúcií má konferencia poukázať na doterajšie nedostatky pri využívaní najlepších postupov a riešení v organizáciách a naznačiť možnosti ďalšieho rozvoja progresívnych prístupov a metodík za účelom zvyšovania efektívnosti, výkonnosti a konkurencie schopnosti všetkých organizačných zložiek spoločnosti.
Výstupmi z konferencie budú odborné články zástupcov organizátorov konferencie v periodikách mediálnych partnerov a zborník príspevkov, obsahujúci prezentácie prednášateľov a príspevky záujemcov o publikovanie v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci konferencie, bude vydaný s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči.

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

31.3.2016 - Peter Balco - Aktuálne

Vážená pani, vážený pán,

dňa 14.4.2016 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí piatu konferenciu, ktorá sa uskutoční v Hoteli Devín, Riečna 4, 811 02  Bratislava, pod názvom:

Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc..
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na výročnú konferenciu, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na REGISTRÁCIA, kde nájdete všetky informácie o podujatí.

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

 

Účastníci podujatia môžu získať  5.5 PDU


Poplatky/Vstupné:
- Študenti, pedagógovia, členovia BPUGTM SLOVENSKO: 25€
- Ostatní: 75€

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Peter Balco, PM podujatia

 

 


BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: