EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Pozvánka - Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

12.10.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

POZVÁNKA

Bratislava, September 2015

Vážená pani, vážený pán,

Dňa 19-20.10.2017 občianske združenia BPUG™ SLOVENSKO,Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA), EuroCloud Slovakia a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave sporiada v poradí druhú konferenciu pod názvom:
 

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií


Podujatie je organizované pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Jozefa KOMORNÍKA, DrSc.
 
Cieľom tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie „Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, ktorá je už tradične organizovaná vyššie uvedenými tromi profesijnými združeniami a významnou slovenskou univerzitou, je výmena teoretických a praktických poznatkov a skúseností v oblastiach inovácie procesov a ich efektívneho riadenia na základe princípov nového fenoména tejto doby, technologickej revolúcie s názvom Industry 4.0., štandardov pri poskytovaní riešení a služieb SMART CITY („Inteligentné mesto“) a uplatňovania nových európskych pravidiel GDPR (General Data Protection Regulation) v organizáciách.

Program podujatia:
 

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Medzinarodna_konferencia_19_-20_10_2017-Vratna_dolina_Bulletin.pdfTešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný výbor podujatia.

 

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

4.7.2017 - BPUG - Aktuálne - TOP!

Výzva na predkladanie príspevkov

Vážený partner,

 

v dňoch 19. až 20. 10. 2017 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA), EuroCloud SLOVAKIA a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY,  http://www.hotelboboty.sk), pod názvom

 

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

 

pričom tematické zameranie konferencie bude zahŕňať nasledujúce rámce:

 

• INDUSTRY 4.0 (Business Intelligence a Performance Management, Internet of Things, Industrial internet of Things, Data Science, Big Data, Sociálne média).
• SMART CITY - riešenia a služby.
• Uplatňovanie GDPR v organizáciách - Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov, požiadavky, implementácia a udržateľnosť
.

 

Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti, ako i praktické skúsenosti, na hore uvedené témy, zašlite svoje anotácie na zástupcov programového výboru podujatia, do 4. 9. 2017:

 

Mgr. Martina Drahošová, PhD. (martina.drahosova@bpug.sk),
RNDr. Ján Sabol, PhD. (jan.sabol@sapria.sk).

 

Návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno(á) autora(ov), meno(á) prezentujúceho(ich) a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom / českom a anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).

 

Predkladané návrhy budú  posúdené podľa tematických okruhov tak, aby bol naplnený obsah podujatia. Komisia v termíne do 11. 9. 2017 vyberie vhodné príspevky autorov. O ich formálnom schválení budú autori informovaní e-mailom. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na 25 minút. Autori odsúhlasených príspevkov zašlú svoje prezentácie (formát ppt alebo pdf) najneskôr do 9. 10. 2017.

 

Výstupmi z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči, v ktorom účastníci konferencie môžu publikovať odborné články. Tieto príspevky je nutné v požadovanej šablóne zaslať do 2. 10. 2017.

Autori schválených prezentácií nebudú honorovaní, avšak sú oslobodení od platenia účastníckeho poplatku na konferencii (len jeden za každý príspevok). Žiadame autorov, aby pri zaslaní svojho príspevku v texte e-mailu prejavili súhlas s jeho zverejnením.

 

 


Konferencia BPUG™ SLOVENSKO 2017

6.4.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Pozvánka

 

Vážená pani, vážený pán,

 

Dňa 26-27.4.2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí šiestu konferenciu pod názvom

 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
(e-projekty)

Súčasťou konferencie je i pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2017 a bude venované tvorbe  a riadeniu inovácii na základe metodiky
 

TRIZ - inovatívne riešenie technických problémov


pod vedením experta svetového formátu:  profesora Vladimira Petrova, z Plekhanov Russian University of Economics (PRUE).
 

Príďte sa inšpirovať ako riešiť zdanlivo zložité problémy (úlohy)!


Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského, nakoľko si uvedomujeme potrebu úzkej spolupráce univerzít a komerčných organizácií.
Záštitu nad podujatím prebral rektor Univerzity Komenského, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 6. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí.

 

Účastníci konferencie a pracovného stretnutia môžu získať 9.25 PDU.

 

Program:

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program__konferencie_BPUG_2017.pdf


Vstupné workshop (26.4.2017) Registrácia na pracovné stretnutie TRIZ:

https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/64/?cal=1490997600

Študenti:10€ / Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zdarma / Ostatní:30€

 

Vstupné konferencia (27.4.2017): Registrácia BPUGTM  SLOVENSKO Konferencia

https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/65/?cal=1490997600

Študenti:20€ / Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zdarma / Ostatní:60€

 

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

Martina Drahošová
martina.drahosova@bpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia

 


Informačná bezpečnosť okolo nás

9.3.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

  Pozvánka

 

Vážení kolegovia,

BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského Vás pozýva v rámci zabezpečovania trvalého udržiavania informovanosti a sprístupňovania nových praktických  poznatkov a skúseností na ďalšie pracovné stretnutie pod názvom:

 

Informačná bezpečnosť okolo nás

 

Program podujatia:

 

14:00-15:00 -  Miloslav Durčík, RSN System, Slovakia:
Praktické využitie ISO noriem súboru 27000 na budovanie informačnej bezpečnosti
15:00-16:00 -  Peter Linhardt, NESS Slovensko
Informačná bezpečnosť riešenia eHealth
Diskusia

 

Podujatie sa uskutoční dňa: 30. marca 2017, od 14:00 v priestoroch Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 Bratislava, 4. poschodie, miestnosť č. 14.

 

Registrácia: www.bpug.sk

 

Vstupné: Študenti:10€ / Členovia BPUGTM SLOVESNKO: zdarma / Ostatní:50€

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 
  Eva Kostrecová, Odborný garant podujatia                  

  Peter Linhardt, PM podujatia                          
                                                                               

 


PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ e

15.2.2017 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 Výzva na predkladanie príspevkov
 
Vážení členovia, sympatizanti BPUG™ SLOVENSKO,

dňa 26 - 27.4.2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí už šiestu konferenciu pod názvom:
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
(e-projekty)

 
Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti ako i praktické skúsenosti na hore uvedenú tému s inými členmi, sympatizantmi BPUG™ SLOVENSKO, zašlite svoje anotácie na adresu martina.drahosova@bpug.sk do 10.3.2017.
Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno autorov, meno prezentujúceho a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom a anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).
Predkladané návrhy budú posúdené podľa tematického zamerania tak, aby bol naplnený obsah konferencie ako i pestrosť príspevkov. Zostavená komisia v termíne do 15.3.2017 vyberie vhodné námety autorov. Po ich formálnom schválení budú autori informovaní. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na cca 20 minút. Kompletné príspevky (pptx konvertované do PDF súboru) musia byť odovzdané do 20.4.2017.

Autori nebudú honorovaní a súhlasia so zverejnením prezentácie na www.bpug.sk.

Martina Drahošová
martina.drahosova@bpug.sk
M: +421 905 44 53 74
PM podujatia

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: