EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Uprostred každej ťažkej situácie leží príležitosť !

20.4.2021 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Registrácia  na podujatie


 

LETNÁ ŠKOLA: EKONOMIKA V KRUHU

30.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Letná škola: Ekonomika v kruhu (10. - 14. 8. 2020) 
 
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 3E inštitút a platforma Circular Slovakia sú tri organizácie, ktoré sa spojili v príprave spoločného vzdelávacieho projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“. Cieľom tohto podujatia je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave. 
 
Projekt letnej školy „Ekonomika v kruhu“ má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote. 
 
Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy: 

Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov, 
Odevný priemysel – móda s posolstvom, 
Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom, 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie, 
Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,   
Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu. 
 
Súčasťou projektu budú tematické podujatia, a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity. 

Pre koho:         Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škol
 
Kedy:               10 - 14.08.2020
 
Strava:             3x denne vegetariánska strava
 
Cena:               60 eur

Projektová koordinátorka:

doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.,
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum,
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Kontakt: Veronika.Gezik@fm.uniba.sk

Registrácia


WEBbinár: Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

9.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Registrácia
 

Konferencia BPUG™ SLOVENSKO 2020

27.5.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!